Nya kompetenser i teamet för resecentrum

Hösten 2020 har projektarbetet med nya resecentrum stärkts med flera nya kompetenser samt en ny projekteringsledare.

Ett tjugotal personer inom tio olika discipliner finns nu med i arbetet med nya resecentrum. Det handlar bland annat om arkitekt, konstruktör, installationer för rör, luft och el, brandskydd, järnväg, landskap, trafik, kalkyl samt sakkunniga inom exempelvis tillgänglighet.

Projekteringsledare Ramona Balsner har anlitats för att leda arbetet.

- Vi har fått en bra start i teamet med fin delaktighet och engagemang från deltagarna. Tillsammans skapar vi ett forum för kreativ problemlösning där vi lyfter fram alla förutsättningar för ett framgångsrikt projekt, berättar Ramona. Vi har de flesta möten online på grund av covid-19. Där använder vi en visuell och digital planering som skapar ett effektivt flöde för knäckfrågor med allas input från olika perspektiv för den allra bästa lösningen, säger Ramona Balsner.

Nyhetsbild

 

Konstruktion och gestaltning ses över

I projekteringsarbetet ser vi över de många utredningar och alternativ som togs fram i förstudien. De ska nu bli till ett förslag: det alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt och som samtidigt uppfyller de krav som finns på genomförbarhet, konstruktion och gestaltning.

- Det här är en viktig och naturlig del av projekteringsarbetet. Här tar vi även hänsyn till de synpunkter som kom in under samrådet, säger Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

Bland det som ses över är samordning av utvändiga ledningar som vatten, avlopp och fjärrvärme i området, hur marken ser ut för framtida grundläggning, omfattning av markvärme, strategi för brandskyddet inom bygganden och hur trafikflödet och gatulandskapet ska utformas. En del av gestaltningen som ses över är konstruktionen av taket över resecentrum.

- Vi tittar på en alternativ konstruktion tillsammans med arkitekter och konstruktörer. Den kommer att presenteras i början av 2021, säger Jonas Living.

Publicerad

Senast ändrad