Visa sökformulär

Mälarporten

Nu skapar vi en helt ny stadsdel, på ett av Västerås mest attraktiva lägen.

BILD: Samråd Västerås resecentrum 8 oktober till 18 december 2018. Vad tycker du?

Passa på att tycka till om Västerås resecentrum under samrådet

Den 8 oktober till 18 december 2018 är det samråd för Västerås resecentrum. Då har alla berörda möjlighet att tycka till om detaljplaneförslaget. Här på webben kan du läsa detaljplanen i sin helhet, eller en sammanfattning med det viktigaste från detaljplanen. Du kan utforska resecentrum med hjälp av 3D-teknik på visualiseringsborden som finns i stadshuset och på Expect Västerås i Skrapan. Du kan också uppleva förslaget i AR-appen Västerås utvecklas som du laddar ner gratis på App Store eller Google Play. Under samrådstiden kan du träffa representanter från projektgruppen på olika platser. Här kan du se när och var du kan träffa oss under samrådstiden, följer du projektets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du även löpande information där.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett cirka 12 hektar stort område i centrala Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integrerad del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och hus. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal, regional och nationell kollektivtrafik samlat i en punkt. Det ska även vara enkelt att gå och cykla till och genom området. Ytan för befintligt resecentrum utökas och utnyttjas effektivare än tidigare. Detaljplanen vill samtidigt möjliggöra för verksamheter, service och bostäder i direkt anslutning till resecentrum.

Vi vill veta vad du tycker!

Både positiva reflektioner och förbättringsförslag är varmt välkomna! Alla synpunkter vi får tas tillvara inom projektet. Du kan berätta vad du tycker genom att mejla projektet malarporten[a]vasteras.se, prata med representanter för projektet när du träffar oss, eller delta i diskussionen i sociala medier.

Om du vill att din åsikt ska registreras som en formell synpunkt på detaljplanen behöver du göra på ett av följande sätt:

  • Skicka e-post till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • Lämna din åsikt i en av brevlådorna som finns på VL-center på centralstationen, på Expect Västerås i Skrapan eller i stadshuset.
  • Fyll i e-postformuläret på sidan för detaljplanen
  • Skicka med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås

Det är viktigt att du då även anger ditt namn och din adress eller fastighetsbeteckning.

Lämna in din synpunkt senast den 18 december 2018!

Alla har rätt att lämna in synpunkter på planen men det är endast du som är sakägare som senare får överklaga en detaljplan. Sakägare är du som till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området. För att ha möjlighet att överklaga en beslutad detaljplan måste du tänka på att lämna in skriftliga synpunkter senast under granskning. Överklagandet ska skickas in till Västerås stad senast tre veckor efter att detaljplanen har antagits. Kommunen skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen, som utreder om du har rätt att överklaga detaljplanen.

Här kan du läsa mer om kommunens planarbete. 

Information om projektet och detaljplanen under samrådet

Mer information om resecentrum och om aktiviteter som sker under samrådet hittar du här.

Så här gör du

Tidplan

Just nu genomförs ett flertal utredningar kopplade till bland annat resecentrums konstruktion och framtiden för olika verksamheter i projektområdet. Vi står även inför att skriva avtal med inblandade aktörer och fastighetsägare, och sy ihop kalkyler och finansieringsplaner. När dessa bitar är på plats kan vi göra klart detaljplanen för resecentrum. Just nu jobbar vi för att kunna gå ut på samråd med resecentrums detaljplan. Då kan vi även ge en tydligare bild av den långsiktiga tidplanen för projekt Mälarporten.

Prenumerera på nyheter från Mälarporten

Är du intresserad av utvecklingen av Mälarporten och Västerås nya resecentrum och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Följ även gärna projekt Mälarporten på Facebook. Där delar vi information som kan vara av intresse för invånare, resenärer, investerare med flera, och för en diskussion om intressanta saker som vi funderar över eller vill ha era åsikter kring. 

Projekt Mälarportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
#Mälarporten
#Västeråsresecentrum

Nytt i Projektet

  • Nya versioner av AR-appen Västerås utvecklas

    Nu finns appen Västerås utvecklas i en uppdaterad version för iPhone, där bland annat instruktioner samt funktionerna för AR-upplevelser på plats är förbättrade. Har du laddat ner appen redan, så se till att uppdatera den för en bättre upplevelse! Appen finns nu även för Android-telefoner.

Hjälpte informationen på denna sida dig?