Polisen flyttar till Mälarporten

Västerås får ett helt nytt polishus. Byggnaden ska vara belägen vid korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan i Mälarportsområdet och beräknas preliminärt vara klar till årsskiftet 2023/2024.

Vi är glada att kunna meddela att ett nytt polishus ska byggas i Mälarporten. Polisen har under en tid känt ett behov av större lokaler, och står dessutom inför en tillväxtfas. De har tittat på olika lösningar och konstaterat att ett nytt polishus med en ändamålsenlig placering är det bästa alternativet.

Nyhetsbild

Volymskissen visar hur Västerås framtida polishus i korsningen Björnövägen-Kungsängsgatan skulle kunna se ut.

En optimal placering

En etablering i Mälarportsområdet innebär en placering i centrala Västerås, med närhet till kollektivtrafik för anställda som kommer från hela regionen, närhet till Tingsrätten, till vägar mot övriga Västerås och framförallt E18. Eftersom Mälarporten är ett utvecklingsområde finns det även bra möjlighet att förvärva och bygga nytt. Därför blev polisen tidigt intresserad av möjligheten att etablera sig här. Västerås stad har varit behjälpliga för att utreda möjliga placeringar och har genom att sälja och köpa mark möjliggjort för fastighetsägaren och polisen att komma överens.

Viktigt för polisen, stadsutvecklingen och Västerås

– Det är viktigt för Västerås att polisen får ett nytt polishus på en bra plats. Vi är glada att vi kunnat möjliggöra en bra placering, som skapar förutsättningar även för andra verksamheter. Vi är också glada att få en långsiktig aktör som etablerar sig i Mälarportsområdet, säger Anders Teljebäck (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Hela området runt det framtida polishuset kommer att utvecklas i samverkan mellan verksamheten och Västerås stad och ska knytas ihop med nya resecentrum. Fastighetsägarna har dialog med nuvarande hyresgäster om förändrade förutsättningar och ersättningslokaler. Även Västerås stad har en dialog med direkt och indirekt påverkade hyresgäster och fastighetsägare.


Prioriterad detaljplan och utformning

Hur det nya polishuset kommer att se ut är för tidigt att säga, arbetet med utformningen kommer att påbörjas under våren 2020. Då genomförs även arbete med en prioriterad detaljplan, och med att bestämma exakt vilka verksamheter som ska finnas på platsen. Vi kommer även att planera parkeringslösningar – både för polisens personal och för andra runt omkring.

Vid frågor

Polismyndigheten
Robert Wallén, polisområdeschef Västmanland robert.wallen@polisen.se, 010-56 690 78

Västerås stad
För frågor om stadens roll i projektet och påverkan i området:
Sanna Edling, projektchef Mälarporten, sanna.edling@vasteras.se, 021-39 10 57
Politiska frågor:
Anders Teljebäck, KSO, anders.teljeback@vasteras.se, 021-39 00 00

Placering polishus

Placering Västerås nya polishus

Publicerad

Senast ändrad