Projekt Mälarporten: hetaste byggprojektet i Mellansverige

Byggbranschen har sagt sitt: Projekt Mälarporten med nytt resecentrum toppar listan över de hetaste projekten i Mellansverige. Projekt Mälarporten ligger också alldeles utanför topp 10 i hela landet, och spås en snar framtid på den hetaste topplistan.

Det är branschtidningen Byggvärlden och företaget byggfakta som varje år listar de projekt som deras kunder visar mest intresse för. Byggfakta jobbar med bygginformation och rapporterar till byggsektorn vilka projekt som planeras och byggs runt om i Sverige.

Listan baseras på de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning av marknaden. Och projekt Mälarporten med nytt resecentrum toppar nu listan över de hetaste och mest bevakade projekten i Mellansverige.

Läs hela pressmeddelandet här.

Nyhetsbild

– Det här är väldigt roligt! Det är enkelt att se potentialen i projektet. Mälarporten är ett stort område som idag består av ödetomter blandat med markparkering och industri, i direkt anslutning till resecentrum, Mälaren, attraktiva bostadsområden och citykärnan. Att fler och fler får en uppfattning om vilken utveckling av Västerås som planeras inom Mälarporten och Resecentrum är viktigt. Många krafter och resurser behövs när projekten ska planeras och genomföras, säger Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

– Stadsutveckling bygger på samarbete. Staden behöver branschen för att kunna förverkliga Mälarporten och resecentrum. Att det finns intresse är en bra grund för fortsättningen, att det finns intresse att vara delaktiga även i ett genomförande. Det känns som ett kvitto att vi är på rätt väg. Det är väldigt roligt framförallt eftersom branschen ser Västerås potential och vår progress inom Mälarporten, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Så skriver byggfakta om projekt Mälarporten och nytt resecentrum:

Mellansverige exkl. Stockholm
Vi har inga nykomlingar på listan över de hetaste projekten i Mellansverige (Stockholms län ej inräknat) utan här byter projekten bara lite plats med varandra – och nu hoppar projektet Mälarporten i Västerås upp på förstaplatsen. Mitt emellan stadskärnan och Mälaren i centrala Västerås planerar Västerås stad för en stor stadsomvandling. Området består idag av två stadsdelar och präglas av industrier och gammal industrimark. Det finns också många ödetomter och även en del affärer och verksamheter samt ett fåtal bostäder på ytan som totalt täcker uppemot 100 hektar. Den gällande översiktsplanen för området slår fast att industrierna ska ge plats åt en blandad stadsbebyggelse som kompletterar stadskärnan och skapar förutsättningar för fler att bo och arbeta centralt i staden. Därför planeras för cirka 7 000 bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser i området. Just denna typ av förtätnings- eller stadsläkningsprojekt är något som är prioriterat i Västerås för att skapa en långsiktigt hållbar stad.

Mälarportens stora styrka ligger i läget, med city runt hörnet och Mälarens strand som avgränsar projektområdet i söder och väster. Men Mälarporten hyser en annan stor fördel i och med att det befintliga och även det planerade nya resecentrumet ligger i området. Fler funktioner och aspekter som ska rymmas i Västerås nya stadsdel och det blir allt från service, nöjen, rekreation, parker och mötesplatser för att skapa en hållbar stadsstruktur och en bra blandning och väl avvägd markanvändning. Ett planprogram med uppgift att länka samman stadens stråk och platser som länge varit uppbrutna av infrastruktur och industrier planeras gå ut på samråd under 2022. Detaljplanen för resecentrum är planerad att gå ut på granskning nu under hösten 2021. Byggtid för etapp 1 av resecentrum (efter antagande) beräknas till 3 år.

Som nämnt hittar vi Västerås befintliga centralstation i just Mälarporten, med entré mot stadens city och Vasaparken. Stationen har sedan länge varit för liten för stadens flöden av resenärer, med trängsel på perronger och tåg som inte kan avgå i tid. Nya områden på resecentrums ”baksida” har också utvecklats under de senaste 20 – 30 åren, så som Lillåudden och Öster Mälarstrand. Järnvägen är i dag en effektiv barriär mot att kunna röra sig enkelt mellan de omkringliggande stadsdelarna, city och Mälaren. Det krävs långa omvägar för den som cyklar eller går. Därför planeras ett nytt resecentrum som med hjälp av upphöjda landskap knyter ihop staden med en gång- och cykelväg över spåren. Resecentrum ska också öppna upp och skapa flera framsidor och ta bort känslan av att staden har en ”baksida”. Att knyta ihop centrala staden med Mälaren är en viktig uppgift.

Resecentrum är designat av danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group, och ska byggas i två fristående etapper. Den första byggs i närtid och den andra etappen byggs tidigast 2035, eller när resenärsflödet har ökat så pass mycket att etapp två behövs. På så sätt byggs en flexibilitet in, som tar hänsyn både till befolkningsökningen, resenärsökningen och stadens investeringsbudget. Byggandet sker i nära samverkan med Trafikverket och deras planerade ombyggnad av bangården som också den ska ske i två etapper.

Källa: Byggfakta

Kontakta oss

Jonas Living

Byggprojektchef

Telefon: 070-519 12 68

cecilia.sjostrand@vasteras.se

Sanna Edling

Projektchef, Mälarporten

Telefon: 021-39 10 57

sanna.edling@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad