Rekryteringsprocessen

Västerås stad rekryterar medarbetare oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling.

Vad händer när du har skickat in din ansökan? Här får du en överblick om hur rekryteringsprocessen går till i Västerås stad.

Så går det till

När annonsen publicerats börjar rekryteringsprocessen. I de flesta fall börjar urvalsarbetet efter att sista ansökningsdag gått ut. Sedan följer intervjuer, referenstagningar, eventuella tester och slutligen anställning. Här nedanför har vi beskrivet de olika stegen i en rekryteringsprocess. 

Rekryteringsprocessen för ledare kan skilja sig en del från det som beskrivs här. Har du frågor kring hur det ser ut går det bra att kontakta den ansvariga HR-konsulten för den specifika rekryteringen.

Steg 1

Ansökan

Efter att du skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi tagit emot den. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl och går inte att svara på.

Skulle det vara så att du inte får ett automatiskt svarsmejl när du skickat in din ansökan så kontakta ansvarig HR-konsult för att se om din ansökan har kommit in.

Steg 2

Urval

När sista ansökningsdag gått ut börjar vi urvalsarbetet. I vissa fall jobbar vi med löpande urval och går igenom ansökningarna under tiden annonsen ligger ute. Då kan du få återkoppling redan innan sista ansökningsdag har passerat. Vi går igenom alla ansökningar och är du en av de kandidater som bäst matchar kravprofilen kontaktar vi dig för att boka en intervju. Ibland ringer vi för att göra en kortare telefonintervju eller för att stämma av något kring ditt CV.

Om du inte har gått vidare får du återkoppling via mejl. Vi vet hur det är att vänta på ett viktigt besked så vi strävar alltid efter att återkoppla så snart som möjligt efter att annonseringstiden gått ut.

Skulle det vara så att du inte fått någon återkoppling efter att annonseringstiden gått kan du kontakta den ansvariga HR-konsulten.

Steg 3

Intervju

Du får all praktisk information inför intervjun via telefon eller mejl.

Intervjuerna sker digitalt, i Stadshuset på Rekryteringsenheten eller på den arbetsplats där du ska jobba. Generellt brukar intervjutillfället vara mellan en och en och en halv timme. Under intervjun träffar du oftast ansvarig HR-konsult och rekryterande chef.

Intervjun är ett tillfälle för oss att ställa fler frågor om dig och dina erfarenheter samtidigt som det är en möjlighet för dig att berätta mer om dig själv och ställa eventuella frågor om jobbet och arbetsplatsen.

Hur lång tid det tar innan du får återkoppling beror på när alla intervjuer är färdiga. Oftast får du information om detta under intervjun.

Steg 4

Referenstagning

Vi kontaktar två-tre referenser. Det är viktigt att du pratat med dina referenser om att vi kan komma att kontakta dem för att ställa frågor. För vissa typer av tjänster kan det vara aktuellt att även göra färdighets-, personlighets- eller motivationstester. Det får du i sådana fall information om under intervjun.

Steg 5

Anställning

När alla steg är klara gör vi en samlad bedömning utifrån alla moment i processen. Den rekryterande chefen erbjuder sedan tjänsten till den kandidat som valts ut. Tillsammans med den rekryterande chefen bestäms ett datum för när anställningen kan påbörjas.

När anställningsavtalet är påskrivet och datum är bestämt för när du ska påbörja din tjänst, kommer du via sms få en kortare introduktion till Västerås stad som arbetsplats. Detta är för att förbereda dig för din framtida tjänst.

Kontakta oss

Rekryteringsenheten

Besöksadress

Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås

Nå Rekryteringsenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

rekryteringsenheten@vasteras.se