Jobba i en kommundel

Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med många verksamheter i samma organisation. Vi kan jobba nära varandra över enhetsgränserna. Just nu skapar vi till exempel en invånararena tillsammans, Drömfabriken, och alla våra verksamheter bidrar.

Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och att alla människor kan känna framtidstro. Kanske du vill vara med och bidra i det arbetet?

Sjuksköterska i privata kläder

 


"Jag mår bra när jag får vara med och bidra till en bättre vardag för andra
"

– Burhan Abdirahman


Stängningsdag, snö & smoothies!

När vi kommer till fritidsgården i Skultuna märks det direkt att det är mellisdags. Mitt bland de hungriga barnen står Burhan Abdirahman, fritidsassistent, som med ett tålamod av guld styr upp mellanmålet.

Hej, Burhan! Hur hamnade du här?
Jag flyttade från Västerås till Skultuna för ett par år sedan, då jobbade jag på Hammarby fritidsgård. När jag gick förbi fritidsgården möttes jag av flera glada ansikten i personalen. Jag frågade om det fanns någon ledig tjänst som jag kunde söka och på den vägen är det. Nu är personerna jag mötte mina närmsta kollegor, vilket jag är så glad och tacksam för.

I mitt jobb kan jag direkt se att jag får göra skillnad på riktigt. Jag mår bra när jag får vara med och bidra till en bättre vardag för andra. Flera av de elever som gick här för några år sedan, som saknade en plats att umgås på efter skolan, har jag värvat till det lokala herrlaget i fotboll där jag också spelar.

Just nu känns framtiden extra ljus ut här i Skultuna med Drömfabriken som byggs här. Skolan byggs om just nu och det kanske ser lite stökigt ut med byggarbetsplatsen men det kommer bli en så bra samlingsplats för alla som bor här, inte bara för eleverna. Det kommer gå att nyttja lokalerna utanför skoltid och jag är övertygad om att det kommer innebära en massa bra saker för Skultunas invånare.

Sjuksköterska i privata kläder


"Det här är det roligaste med mitt jobb, att jag får jobba i en kommundelsförvaltning med snabba beslutsvägar och ett stort engagemang för barn och ungas bästa i alla led!
"

– Maria Reisten Lindkvist


Allt annat än sömniga drömmar i Skultuna

När vi möter Maria Reisten Lindkvist, projektledare för Drömfabriken i Skultuna, har bygglovet för projektet precis godkänts.

Berätta Maria, vad är Drömfabriken?
- Det är ett nytt sätt att tänka på när en ny skola byggs. Drömfabriken är en invånararena som också innehåller en skola, bibliotek och fritidsgård. Det blir inte enbart en ny byggnad, utan en plats för alla, även de som inte ens går i skolan. Vi gör detta för att alla ska kunna utvecklas och känna framtidstro.
Maria som tidigare jobbat som projektledare för ungdomsdialog tar med sig många nyttiga lärdomar från det arbetet idag.

- Vi har flera projektgrupper med kollegor från olika verksamheter, lärare, fritidsledare, elever och invånare som ger oss flera olika perspektiv. Projektgrupperna har skapat en klar bild över vad som efterfrågas i Skultuna. Det gör arbetet extra spännande och meningsfullt när det känns nära och framåt.

- Drömfabriken kommer att leda till att det finns en plats för alla invånare att mötas och utvecklas, fortsätter Maria. Vi kommer ha möjlighet att öppna upp lokaler kvällstid för personer som kan skapa meningsfulla aktiviteter för sig själva och andra. Det här är det roligaste med mitt jobb, att jag får jobba i en kommundelsförvaltning med snabba beslutsvägar och ett stort engagemang för barn och ungas bästa i alla led. Jag är så imponerad över det engagemang som alla medarbetare känner för det här avslutar Maria.

Linda Hemrell står framför entrén till Persboskolan


"Drömfabriken är till för alla, från det lilla barnet till den äldre. Det kommer att skapa en gemenskap och öka förståelsen för varandras perspektiv.
"


– Linda Hemrell


Mer ämnesintegrerat med Drömfabriken

Linda Hemrell jobbar som skolkurator och projektledare för Here4U på Persboskolan. Vi träffar Linda den 8 september som också är den stora dagen – dagen då första spadtaget tas för drömfabriken i Skultuna.

- Det är verkligen en dröm och det pågår ett aktivt arbete för att drömmarna ska gå i uppfyllelse. Drömfabriken är till för alla, från det lilla barnet till den äldre. Det kommer att skapa en gemenskap och öka förståelsen för varandras perspektiv.

En chans att öka framtidstron hos de unga och en möjlighet att fånga upp dem som kanske annars hamnar utanför.

Dessutom kan vi arbeta med bemötande- och värdegrundsfrågor för de föreningar som kommer använda Drömfabriken. Bara möjligheten för skolan att kunna arbete ännu mer ämnesintegrerat är fantastisk.

Vad innebär det att vara projektledare för Here4U?

- Eleverna själva har lyft att de vill arbeta mer med att motverka mobbing. Jag tar fram material som deltagarna ska använda. På Persboskolan är vi uppdelade i juniorer och seniorer (åk 4-6 och åk 7-9). Just nu har vi 40 medlemmar så ungefär 2-3 medlemmar från varje klass.

Vi ökar tryggheten bland annat med hjälp av rastaktiviteter och rastvakter. Deltagarna i Here4U får genomgå en utbildning som heter gemenskap. Där får de bland annat öva på att vara aktiva och passiva åskådare. De får öva på att prata inför andra och reflektera över när de var en förövare, när de var åskådare eller när de var den utsatta.