Jobba inom socialtjänsten

Meja (till vänster) och Lotta (till höger)

 

"Barnen är huvudpersonerna och har rätt till insyn och delaktighet."

 

- Lotta Berg Kolsmyr

Med barnen i fokus

Hej Meja Jernberg Frösslund, du jobbar som familjebehandlare i Stödinsatsteamet, vad innebär det?

-Vi jobbar på uppdrag som antingen är planerade eller brådskande, vilket gör jobbet varierat. Det handlar om så kallade observationsuppdrag eller stöduppdrag med olika grader av intensitet. Allt vi gör är på uppdrag av socialtjänsten och våra möten med familjer sker aldrig oannonserat.

Till största del befinner vi oss hemma hos barnen och deras familjer och vilket typ av stöd vi ger är lite olika beroende på situation och behov. Det kan till exempel handla om att vi pratar om vad barn behöver i sin vardag och hur man kan få rutiner att fungera. I vissa fall, när det krävs, pratar vi med föräldrar om definitionen av våld och hur man kan agera i olika situationer utan att ta till våld. Vår kontakt sker främst med föräldrarna, men vi pratar också till barnen genom föräldrarna.

Vårdnadshavare kan drabbas av en känsla av att inte duga som föräldrar när det gjorts en orosanmälan. Då är det viktigt att vi går igenom vad en orosanmälan är, hur en utredningsprocess går till, för att lugna dem. Okunskap kan leda till otrygghet. Vi vill stabilisera och stärka dem genom information och olika typer av insatser som är för barnens bästa.

Lotta Berg Kolsmyr, du jobbar som teamledare för bland annat Stödinsatsteamet. Vad menar ni när ni säger att ni pratar till barnen genom föräldrarna?

-Barnen är huvudpersonerna och har rätt till insyn och delaktighet. Samtidigt är det frivilligt för barnen att vara med och prata med oss när vi besöker hemmet och föräldrarna. I de fall barnen inte vill delta i samtalet behöver vi ändå vara beredda på att de lyssnar. Kanske från ett annat rum eller kanske under bordet där de sitter och leker. Därför är vi måna om att prata om deras rättigheter och samhällets ansvar gentemot dem, genom hur vi pratar med föräldrarna. Vi brukar också lyfta att barnen är modiga som själva har berättat om missförhållanden hemma.

Vilken bakgrund och vilka egenskaper skulle ni säga passar för rollen?

-För rollen behöver medarbetaren ha kunskaper om socialtjänsten och det är en fördel om man har läst socialrätt. Eftersom vi arbetar med både brådskande och planerade insatser krävs det dessutom att personen är flexibel och vill arbeta med olika typer av uppdrag, ibland utanför kontorstid.

Vi fungerar som en bygga mellan socialtjänsten och familjerna där vi observerar, motiverar och stöttar till eventuell fortsatt behandling. I det här uppdraget behöver en därför också kunna anpassa sig i hur den ger information till människor på olika sätt. Förutom det behöver personen vara ödmjuk och känna respekt inför det faktum att vi möter människor som känner att de är i underläge redan från början.

Adeline sitter i en fåtölj framför en fondvägg med blommor på

"Jag har hamnat rätt. Jag vill vara den som ger nycklarna till ett bättre liv."


– Lina Lassbo, Seniorhandläggare


Ingen dag är den andra lik

Lina Lassbo har arbetat som seniorhandläggare på Västerås stad, inom området barn och unga, sedan maj 2023. Innan hon tog klivet in i den rollen arbetade hon som handläggare i ca sex år.

Hej Lina! Berätta om ditt uppdrag.

- Mitt huvuduppdrag är att coacha handläggare i sitt dagliga arbete. Det kan till exempel handla om att stötta i enskilda möten med klienter eller vara ett stöd i handläggningsprocessen. Jag håller också i workshops, tillsammans med mina seniora kollegor, för att kompetensutveckla våra medarbetare. Vi har till exempel nyligen haft en workshop kopplat till planering av umgänge och hur barn blir delaktiga i detta. Utöver det handlägger jag också vissa mer komplexa ärenden själv.

- Problematiken som vi möter handlar om allt från vårdnadstvister och våld till psykisk ohälsa och kriminalitet. Den hjälp vi kan erbjuda är enorm. Det finns ett helt batteri med insatser som vi kan erbjuda utifrån vad barnen har för specifikt behov. Till exempel familjebehandling, terapi, hjälp med missbruk, extern öppenvård, olika placeringsformer. Vi samverkar med bland annat skolor för att få en så heltäckande bild av barnet som möjligt.

Vad driver dig i arbetet?

- Det som driver mig är att se mina kollegor utvecklas, att vara deras bollplank, och att hjälpa barn och familjer till en bättre livssituation. Uppdraget är väldigt varierande, ingen dag är den andra lik, vilket jag också gillar. Jag gillar dessutom att det är ett brett uppdrag. Vi möter ju barn och unga, från att de föds till att de fyller 21, och det är mycket som kan hända där på vägen.

- Även om jag såklart ibland kan känna frustration när till hjälpen inte tas emot av vissa familjer så trivs jag otroligt bra i min roll. Jag har hamnat rätt. Jag vill vara den som ger nycklarna till ett bättre liv.

Stöd och kompetensutveckling då?

- Jag blir erbjuden stöd och kompetensutveckling med löpande mellanrum genom både interna och externa utbildningar. Som exempel har vi varit på utbildningar inom samtalsmetodik. Vi har också jurister på plats här i huset som stöttar oss när det kommer till Socialtjänstlagen som nu ska förändras.

- Jag har också blivit antagen till och stadens Aspirantprogram som jag går just nu. Aspirantprogrammet har fått mig att utvecklas väldigt mycket i min profession och ger mig förutsättningar att kunna coacha mina kollegor på ett bättre sätt i mitt dagliga arbete likväl som jag fått en större inblick i hela vår organisation.

Adeline sitter i en fåtölj framför en fondvägg med blommor på

 

"När tillvaron blir tryggare och lugnare"


– Gabriella Landström, Socialsekreterare


Västerås stad <3 Polisen = sant

”Alla barn ska kunna växa upp i trygga förhållanden och alla vuxna människor har ett ansvar att kliva in när de ser att ett barn far illa på något vis. Den övertygelsen är min drivkraft.”

Gabriella Landström, socialsekreterare på Västerås stad, samarbetar idag med polisen för att hjälpa barn och unga som riskerar att dras in i kriminalitet.

Berätta, vad gör du på jobbet?

-Jag utreder barn och ungas behov och beviljar stödinsatser, till exempel stöd på hemmaplan eller placeringar i olika former. Genom att träffa barn och unga tillsammans med vårdnadshavare och prata om saker som inte fungerar kan jag göra skillnad i deras hemmiljö. Det är i det inledande samtalet det börjar. Jag utgår alltid från deras behov och önskemål och vill den unga personen inte ses i hemmet eller hos socialtjänsten så går det lika bra att träffas och prata på ett café över en fika.

-Sedan en tid tillbaka inriktar jag mig på barn och unga i riskzon för kriminalitet (BURK). Det innebär att jag jobbar förebyggande och samarbetar med polisen för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Det gör jag genom att fysiskt vara på plats i polishuset för att finnas tillhands, vara med på förhör eller få viktig information. Det är alltid två personer från BURK som sitter på polishuset två dagar i veckan.

Vad är det bästa med ditt arbete?

-Att jag får jobba med barns rättigheter. Alla barn ska kunna växa upp i trygga förhållanden och alla vuxna människor har ett ansvar att kliva in när de ser att ett barn far illa på något vis. Den övertygelsen är min drivkraft.

-Det bästa med mitt jobb är att få följa ett barn eller en hel familj och se en positiv förändring i livet. När tillvaron blir tryggare och lugnare. Självklart är mina fantastiska kollegor också ett stort plus i det här jobbet!

Elin Bengts socialsekreterare


"Jag får energi av mina kollegor men självklart också av alla framgångshistorier
"


- Elin Bengts
Socialsekreterare


Socialsekreterare i vuxenteamet på Våld i nära relation-enheten (VIR-enheten)

Hej Elin Bengts! Vad jobbar du med?

- Jag jobbar med människor som på olika sätt är i situation med våld. Det är både de som är utsatta för våld och de som utövar våld i nära relation. Det är personer som vill ha stöd i sin situation och jag och mina kollegor utreder om vi har insatser som kan hjälpa. Stödet kan handla om allt från samtalsstöd till att vi hjälper en person att flytta och etablera sig på ny ort med skyddad identitet. Jag jobbar också med målgrupperna hedersrelaterat våld, människohandel och prostitution.

- Jobbet känns både känns givande och utmanande på så sätt att det händer nya saker hela tiden. Dels är inget ärende det andra likt, dels kommer det med jämna mellanrum ny lagstiftning att lära sig och förhålla sig till.

Varför ska en jobba på Västerås stad?

- Det finns många möjligheter till kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar inom olika bedömningsmodeller som vi kan använda oss av när vi gör våra riskbedömningar. Vi får också chans att lyssna till relevanta gäster under våra teamträffar och APT:n.

- Vi vill alla göra det bästa för klienterna vilket underlättas av att vi har ett gott samarbete både inom teamet och enheterna emellan. Varje vecka erbjuds vi handledning med teamledaren och en gång i månaden får de som vill träffa en psykoterapeut.

Var hittar du din motivation i arbetet?

- Jag får energi av mina kollegor och av alla framgångshistorier som blir kvitton på att jag och mitt team gör skillnad i människors liv! Då känns det extra bra!