Jobba inom vård och omsorg

Fysioterapeut sitter i Kommunfullmäktige

"Fett bra jobb"


– Shenda Alahmad på Södra Källtorps äldreboende


Ett fett bra jobb!

Sedan 2020 har Västerås stad haft möjlighet att satsa extra på sin vårdpersonal genom Äldreomsorgslyftet. Hittills har ungefär 70 medarbetare inom äldreomsorgen på Västerås stad vidareutbildat sig. Just nu utbildas ytterligare 115 medarbetare.

Varför är Äldreomsorgslyftet viktigt?
-Den demografiska utmaningen innebär att vi blir färre och färre som kan arbete men det blir fler och fler personer som behöver vård och omsorg. Det är också färre personer som söker sig till utbildning inom vård och omsorg. Det här är ett sätt för att möta den utmaningen. Vi måste börja tidigt. Varför söker de inte till vården? Det är här jobben finns, säger Eva Bäckman, Enhetschef på Södra Källtorps äldreboende.

Vi har bland annat gjort en satsning på att ta emot fler ungdomar på prao och tar emot ungdomar i årskurs 8. Vi vill också kunna satsa lite extra på undersköterskor som är duktiga och drivna. De är viktiga och behöver känna sig uppskattade. Vi behöver ge dem rätt verktyg, säger Eva.

-Här finns det 120 lägenheter, 100 är för demenssjuka och 20 platser för personer med ett stort omvårdnadsbehov. När jag rekryterar är de personliga kompetenserna det viktigaste. Tidigare anställde jag inte en person som saknade utbildning eller erfarenhet. Där är vi inte idag. Idag om jag träffar en person med rätt personlighet och inställning chansar jag gärna. Är du rätt person så kan vi satsa på dig genom till exempel äldreomsorgsyftet, säger Eva.

Shenda Alahmad jobbar på Södra Källtorps äldreboende.
- Det viktigare är att ha ett gott hjärta! Du måste vara nyfiken och prata med individen. När jag började här var det första gången jag jobbade med äldre. Jag är jättenyfiken som person. Jag hade hört att det var jättesvårt att jobba med demenssjuka. Jag gick ut med ofullständiga betyg på gymnasiet. Jag provade lite olika jobb och till slut var jag arbetslös. En vän berättade att det öppnats ett nytt äldreboende och jag hörde att det var ett fett bra jobb! Eva såg något i mig och vi kom överens om att jag skulle plugga upp mina betyg till ett slutbetyg för hon ville satsa på mig, säger Shenda.

Fysioterapeut sitter i Kommunfullmäktige"Under den här tiden hinner vi alltså skapa en relation med personerna och det känns väldigt meningsfullt.
"


– Clara Carlsson, Arbetsterapeut


Arbetsterapeut, på Rehabenheten.

Berätta, hur samarbetar du och dina fysioterapeutkollegor och hur skiljer sig era roller?

- Från lokalerna på Ängsgärdet i Västerås åker vi ut till patienterna på särskilda boenden och gör teambedömningar ihop. Fysioterapeuterna ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av kroppens nedsatta fysiska funktioner. Det kan handla om allt från gångsvårigheter till yrsel. Och som arbetsterapeut ansvarar jag för bedömning, rådgivning och träning av nedsatt förmåga att klara av vardagliga aktiviteter och personlig vård. Vi provar också ut hjälpmedel vid behov.

Varför föredrar du att arbeta kommunalt?

- Jag har jobbat inom primärvården förut, på en vårdcentral, och där blir kundrelationen inte lika nära. Här åker vi ut till våra särskilda boenden och får följa personer under en längre tid. Från dag ett, när vissa knappt kommer ur sängen, till sista mötet när de lyckas gå på promenad runt huset. Under den här tiden hinner vi alltså skapa en relation med personerna och det känns väldigt meningsfullt.

Har du några solskenshistorier?

- Jag kommer ihåg en äldre man som var väldigt motvillig till att få min hjälp i början. Han bad mig att dra åt helvete, i princip. Men under varje besök började han lita på mig och min kompetens mer och mer och vi fick en väldigt bra terapeutisk relation i slutet innan han gick bort. Då ville han bjuda mig på lunch, berättar Clara med ett leende.

Fysioterapeut sitter i Kommunfullmäktige

"...det är en möjlighet att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa förutsättningar för god hälsa..."


– Petra Nordvall, Verksamhetschef


Mer än vaccinationer och hälsobesök

”Det här är Karin, skolsköterska på skolan, Pelle sitter hos mig och har blivit getingstucken. Har du möjlighet att komma och hämta honom.”

Att vara skolsköterska handlar om så mycket mer än vaccinationer och hälsobesök . Här står dörren öppen för eleverna varje dag. Från en elev som ramlat ute på rasten, en elev som vill komma och prata om sitt mående eller en elev som i fallet ovan, blivit attackerad av en argsint geting på terminens första dag, berättar Petra Nordvall, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.

En skolsköterska träffar alla elever på skolan och det är en möjlighet att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa förutsättningar för god hälsa och att verka för sunda levnadsvanor. Du får följa alla elevers utveckling och bevara och utveckla deras fysiska och psykiska hälsa. Det är ett varierat arbete och det är fantastiskt att få följa eleverna under en sådan lång tid.

Vi har ett årshjul och väldigt bra metoder, rutiner och arbetsprocesser för de arbetsuppgifter som ska genomföras under ett läsår bland annat hälsokontroller och vaccinationer. På skolorna arbetar vi tvärprofessionellt och tillhör skolans elevhälsoteam för att tillsammans utveckla det förebyggande arbetet. Sen tillhör vi också en grupp med otroligt kompetenta skolsköterskor och skolläkare. Vi har nätverksgrupper med regelbundna träffar 1 gång i månaden där vi träffas för att skapa samsyn, få kollegialt stöd, lära av varandra , ta del av nyheter och forskning inom vår profession samt lyfter viktiga frågar och jobbar med att utveckla vår verksamhet.