Jobba med barn och utbildning

 

"Barnet har rätt att få med sig så mycket som möjligt från förskolan"

- Sara Jansson

Rektor

Miranda står framför oljemålningar

Likvärdig förskola för alla!

Vi har träffat Sara Jansson en av rektorerna inom förskolan på Västerås stad för att prata om förskolans kompensatoriska uppdrag.

-Förskolan ska vara likvärdig för alla och motverka skillnad i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans utbildning. Därför måste vi också vara intresserade av barnets värld utanför förskolan i det interkulturella arbetet.

Ju större förståelse för barnets situation och sammanhang hemma desto större möjlighet har vi att skapa utbildningen för barnet. Barnet har rätt att få med sig så mycket som möjligt från förskolan.

Det interkulturella förhållningssättet handlar om att vara intresserade av hur någon annan lever och uppfattar omvärlden. Det är inte vi på förskolan som äger sanningen utan det ska vara jämbördigt. I grund och botten handlar det om människosyn.

Arbetet tillsammans med mina medarbetare är grunden till att det blir bra – Hur ser våra behov ut i den kontext vi arbetar i? Hur ser behovet ut hos våra barn och deras familjer. Utifrån det lägger vi upp planen.

Det kompensatoriska uppdraget är komplext. Vi måste hela tiden titta på oss själva och ställa om i mötet med barnen för att utvecklas. Det kan vara att ta del av forskningsrapporter, kollegialt utbyte och att läsa litteratur.

Vi utgår från hur behoven ser ut idag och sedan hela tiden växla upp och höja kvaliteten.

Vårt enda mål är att barnen ska lyckas med det första steget i utbildningskedjan avslutar Sara.

 

"De klarade inte sin skolgång för att de hade svårt med struktur och planering"

- Miranda Can
Specialpedagog

Miranda står framför oljemålningar

"NPF-anpassa skolorna så vinner alla på det"


När Miranda Can jobbade som yrkeslärare märkte hon att många elever hade svårt att ta till sig undervisningen.

-De klarade inte sin skolgång för att de hade svårt med struktur och planering, säger Miranda och påpekar att det inte bara gällde barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (*npf).

Miranda menar att vi behöver bli bättre på att lära barnen hur de ska ta sig an uppgifter och ge dem strukturer så att de vet vad som förväntas. På Önstaskolan har de på studiedagar arbetat fram klassrumsregler som sedan förankrats på elevråden.

- Vi skriver starttid, innehåll på lektionen, när det är rast och pauser. Sedan avslutar vi alltid lektionerna på samma sätt. Det ska vara likadant oavsett vilken lärare som undervisar, menar hon. Nu ska en enkät skickas ut till eleverna för att se om det nya arbetssättet fungerar.

Det är ett systematiskt kvalitetsarbete som tar tid, men Miranda har en vision:
- I den bästa av världar skulle vi npf-anpassa alla våra skolor i Västerås för det hjälper även de elever som är ”inom normen” att nå sin bästa potential. Tydlighet gynnar alla!

*Npf står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och innefattar bland annat ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörningar.

Adeline sitter i en fåtölj framför en fondvägg med blommor på

"Traineeprogrammet kan vara något för den som vill utvecklas och gå mot en roll som biträdande eller rektor"


– Sofia Wärn,
Lärare

Sofia har gått Traineeprogrammet

Vi har träffat Sofia Wärn som har gått Traineeprogrammet. Det är ett internt utbildningsprogram inom barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad som riktar sig till potentiella biträdande rektorer samt rektorer.

I programmet får deltagarna kunskap om vad rollen som biträdande rektor och rektor innebär och bra förutsättningar för att ta sig an en ny roll som ledare. Programmet pågår under ett läsår och startar hösten 2024. Genom Traineeprogrammet får deltagarna möjlighet att träna sig i praktiskt ledarskap med stöd av en erfaren rektor som mentor.

- Jag är lärare i svenska och svenska som andra språk på Tranellska gymnasiet. I samband med att jag gått Traineeprogrammet har jag fått lite ändrade arbetsuppgifter. Jag jobbar som lärare 50% och ledningsstöd 50%. Det innebär att jag bland annat jobbar mycket med det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, tex tar jag fram rapporter och analyser.

För mig har det varit otroligt intressant att få en helhetsbild av hur skolan fungerar. Till exempel vad som påverkar skolans ekonomi och jag har fått en större förståelse för beslut som fattats. Jag har fått en ökad förståelse för nämnder och politiken som sen kommer till mitt klassrum. En insikt att vi är en del i ett större sammanhang.

Det bästa med gruppträffarna var att vi fick arbeta med praktiska case som vi kunde koppla till tidigare seminarium och samtal med mentorn. Vi lärde oss om olika områden och fick testa det praktiskt vilket gav oss en bredare helhetsbild. Dessutom fick vi värdefulla kontakter inom programmet och med verksamma personer i staden.

Traineeprogrammet kan vara något för den som vill utvecklas och gå mot en roll som biträdande eller rektor. Kanske den som vill få helhetsbilden, vill driva utveckling och förbättra skolan. Jag har en vilja att bidra med något och vill känna att detta kan jag bidra med och lyfta. Det är en härlig känsla på träffarna och lite anti-jante att känna att Västerås stad satsar på oss som är med i programmet.