Jobba med kommunikation och IT

Jörgen Sandström står i Foajén till Kommunfullmktige

 

"Vi har också initierat ett spännande projekt, kallat "Staden i fickan""


– Tina Bohman Peters

Digitalisering för smidigare service!


Vi har träffat Tina Bohman Peters som jobbar som utvecklare på Kontaktcenter.

Tina berätta, vad pysslar du med?
- Vi har precis lanserat en tjänst för att medarbetare på Västerås stad lättare ska kunna ställa frågor kring lön, semester och sin anställning. Där ingår det också ett smidigt formulär som gör det möjligt för chefer att beställa anställningsavtal digitalt.

Vi har också initierat ett spännande projekt, kallat "Staden i fickan". Det fokuserar på att göra alla Västerås stads verksamheter mer digitaliserade. Där fokus ligger på att förbättra invånarnyttan. Här är samarbetet med Kontaktcenter centralt för att identifiera de områden där behoven är störst. Vilka frågor är det som kommer in från stadens invånare och var behöver vi göra det enklare för dem.

För att förbättra tillgängligheten och snabbt kunna svara på invånares vanliga frågor kommer vi också att införa en chatbot. Det är ett pilotprojekt och sträcker sig över ett år och ska göra information ännu mer tillgänglig. Medarbetarna på vårt fantastiska Kontaktcenter kan inte jobba dygnet runt och då kan chatbot fungera som ett komplement. Genom att hela tiden förbättra processer och kommunicera tydligare vill vi öka invånarnöjdheten.

Nätverkande är en central del av vår strategi, och bland annat samarbetet med fyra Mälarstäder gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och smarta idéer. Det är inte alltid är nödvändigt att uppfinna hjulet på nytt när andra redan har tänkt smart.

Jörgen Sandström står i Foajén till Kommunfullmktige

 

"Ibland är det kanske bara någon som är ensam och vill prata av sig, särskilt på måndagar"


– Giovanni Tartaglione

Alltid bästa möjliga möte!

Vi har träffat Giovanni Tartaglione, ett bekant ansikte för alla som någon gång besökt stadshusentrén de senaste fyra åren.

- Jag kom till Västerås stad av en slump. Jag jobbade som konsult och blev inhyrd att arbeta i Västerås stads växel. Nu jobbar jag i receptionen och det bästa är att få träffa alla som besöker oss. Här får jag en möjlighet att se vem jag hjälper och lite mer tid på att hjälpa den jag har framför mig.

Vi är fyra personer som jobbar i receptionen och mängden besökare varierar från dag till dag. Jag minns en vår, då hade vi 600 ärenden på en och samma dag. När det brann i Västerås 2018 hade vi fullt upp. Alla ringde och ville erbjuda sin hjälp och vi hade 1200 samtal på en dag.

Vi är en allmän plats och alla är välkomna till oss vi försöker att hjälpa dem vidare. Vi vet ju aldrig vad personen som kommer fram till disken vill ha hjälp med. Det handlar om skolbyten, någon som ska på utbildning eller medarbetare som kvitterar ut nycklar. Ibland kommer det en ung tjej som är rädd för sin familj och att bli bortgift. Det kan vara någon som blir misshandlad i sin relation och inte vet var hen ska vända sig. Vi blir en trygg första plats och kan hjälpa dem vidare. Sen möter vi dem bara när de kommer in. Vi vet ju inte hur det går sedan för dem sedan. Vissa personer och deras situation är något jag bär med mig och funderar på hur det egentligen gick.

Ibland är det kanske bara någon som är ensam och vill prata av sig, särskilt på måndagar. Jag läste någonstans att Sverige är det landet som har flest ensamma invånare i världen. Då blev jag ledsen. Efter att jag sett det så gick jag och ringde jag på hos grannen och presenterade mig.

Vi är ett väldigt tight team och vi bryr oss om varandra. Vi går inte hem på fredagar utan att ha pratat igenom veckan och stämma av med varandra så att alla går hem med en bra känsla. Ingen ska gå hem och må dåligt över något som hänt.

Alltid bästa möjliga möte är vår värdegrund och den sitter i ryggraden. Våra besökare kommer in och vill ha hjälp och vi bemöter dem på ett respektfullt och vänligt sätt.

Jörgen Sandström står i Foajén till Kommunfullmktige

 

"Tillsammans är ändå det bästa sättet att nå framgång!"


– Jörgen Sandström

Att driva digitalisering på bred front!

Vi har träffat Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör på Västerås stad för att få veta mer om digitalisering och samverkan. Berätta mer, vad händer på Västerås stad?

- Vi stretar på och gör bra saker inom digitalisering men vi behöver också höja takten och därför har politiken fattat beslut om ett program och en handlingsplan som hjälper oss med fokus och att öka tempot lite.

På Västerås stad samverkar vi så klart internt men också med länets andra kommuner. Vi samarbetar också inom i 4 Mälarstäder( Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås) och har en bland annat en gemensam e-tjänsteplattform för oss fyra kommuner.

Kommuner har ju i stor utsträckning likartade behov och i många fall är det inte ens lönt att försöka lösa uppgifterna var och en för sig. Istället behöver vi ha konstellationer för att samverka och samproducera. Det finns ett antal olika sätt och forum för sådan samverkan.

Jag har också två uppdrag där jag försöker att hjälpa till att göra saker smartare i ett större sammanhang.

Dels är jag sedan några månader tillbaka ordförande i kommunala programrådet SKR, Inera och Adda. Den gruppen är sammansatt av representanter från respektive län. Det är en grupp utsedd av SKR där man representerar sin del av landet.

Det som är aktuellt just nu är att SKRs kongress och styrelse har fattat beslut om ett handslag för utveckling av välfärden med digital teknik. Det ska nu omsättas i en handlingsplan och konkretiserats i ett antal aktiviteter. Där har programrådet en viktig uppgift att stötta i det arbete som förankrats och prioriterats i SKRs nätverk för kommundirektörer. Programrådet bereder underlagen och hanterar hur insatserna sedan ska bli verklighet i samarbete med kollegorna på SKR, ADDA och Inera.

I några år har jag också varit vice ordförande för det strategiska innovationsprogrammet IOT Sverige. Programmets uppgift är att stimulera utvecklingen offentlig verksamhet där man använder sig av modern teknik.

Det känns fantastiskt att få medverka till en smartare och mer innovativ välfärd genom vårt arbete i Västerås men också genom de andra uppdragen. Tillsammans är ändå det bästa sättet att nå framgång!