Jobba med samhällsbyggnad

Porträttbild på Josefin. 

 

"Jag tycker det är en arbetsplats som erbjuder stora möjligheter att utvecklas, vilket jag uppskattar"


– Josefin Kjellström


Vårt vackra Västerås växer varje vecka!

Västerås har ökat i antal invånare och de behöver någonstans att leva. Västerås bygger nya områden och de har en gemensam nämnare - Josefin Kjellström. Som biträdande exploateringschef på Mark- och exploateringsenheten har hon ett finger med i spelet när Västerås invånare behöver en ny skola, arbetsplats eller ett grönområde att strosa i.

- Jag får vara med att utveckla Västerås. Från en idé till något konkret. Det är otroligt häftigt! säger Josefin och berättar om det nya bostadsområdet Sätra.

- Vi är väldigt stolta över Sätra! Det är en helt ny stadsdel där vi utgår från hållbarhet. Här finns tankar på att dela el mellan husen i energigemenskaper om att bussen ska prioriteras, idéer inom social hållbarhet som att området är tryggt och inbjuder till gemenskap.

Projektet ”Mälarporten” med Västerås nya resecentrum har fått mycket rampljus, men även den närliggande marken ska få nytt liv.

- Vi vill skapa ett fantastiskt område i centrum där man kan vistas på ett helt annorlunda sätt än idag. Vi är ett gäng med kollegor med vitt skilda titlar, arkeologer, journalister, lantmätare, fastighetsmäklare, byggnadsingenjörer, civilekonomer och samhällsplanerare. Det ger oss en enorm styrka att kunna jobba så brett fast tillsammans mot samma mål, avslutar Josefin.

Som ingenjör i Västerås stad är du en samhällsbyggare med stora möjligheter att påverka både nutid och framtid. Du jobbar för ett större sammanhang – en attraktiv stad som ska vara hållbar på lång sikt. Det du gör på jobbet varje dag har en direkt inverkan på invånarna i Västerås. Det du skapar för framtiden kommer flera generationer att ta del av.

Johanna och Anne-Charlotte i varselkläder. 

"Jag har personligen ett stort intresse av återbruk och frågade chefen om det var okej att jag införde ett förstärkt återvinningskrav"


– Johanna Boivie


Friskt vågat och en hel del återvunnet

Anne-Charlotte Boldrup och Johanna Boivie får Västerås Stad att bygga bättre begagnat.

Hösten 2025 ska Emausskolan ta emot dubbelt så många elever som idag. Johanna Boivie, projektledare för hela till- och ombyggnation på Emausskolan och Anne-Charlotte Boldrup, projektledare för återbruksprojektet - ”Bygg med bättre begagnat – Ett kvalitetsprojekt” är fast beslutna att genomföra bygget på ett så miljövänligt som möjligt. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

- Jag har personligen ett stort intresse av återbruk och frågade chefen om det var okej att jag införde ett förstärkt återvinningskrav, säger Johanna och berättar om allt de lyckats återvinna i projektet.

- Det största återbruket är faktiskt att vi tog beslutet att bygga skolan på andra sidan, än första planen och att vi sparat en hel byggnad. På det sättet tog vi också ta hand om bullret från trafiken utan att behöva bygga bullerplank. Vi utredde möjligheterna och nu ska den byggnad som skulle ha jämnats med marken bland annat bli musik- och bildsal.

Hela projektet genomsyras av återbruk. Alla spillbitar från gipsskivorna som används samlas ihop i en säck och skickas tillbaka till leverantören som kan göra nya skivor av vårt skräp. Finns det en WC-stol eller krokar av kvalitet så återanvänds det på den nya skolan. När projektet är klart kommer man bland annat att ha sparat ett helt hus, flera träd och mark, berättar Anne-Charlotte.

- Drömmen är också att vi ska minska användandet av kemikalier ännu mer. Vi lär oss längs med resans gång hur vi kan göra det här ännu bättre, säger Ann-Charlotte.

- Det finns många krav och riktlinjer som vi måste anpassa oss efter som kanske inte är anpassade efter återbruk. Det gäller att lyfta blicken och titta på vilken påverkan har i ett större perspektiv. Sen är det inte lätt att få genom allt för det får inte bli dyrare än ett ”vanligt” projekt. Men är man tillräckligt jobbig så får man med folk!”, skrattar Johanna.