Avfall

Grus, sten, jord, betong och tegel och annat avfall som blir över efter till exempel rivning av hus kan många gånger återanvändas som utfyllnad vid nya byggarbeten. Om du tänker använda avfall för anläggningsändamål kan du behöva anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Grus, sten, jord, betong och tegel och annat avfall som blir över efter till exempel rivning av hus kan många gånger återanvändas som utfyllnad vid nya byggarbeten. Det kan vara vid vägbyggen, grunder för byggnader, bullervallar och mycket annat. Detta kallas för anläggningsändamål.

En fördel med att återanvända avfall är att det är ett bra sätt att hushålla med naturresurser. Men det är viktigt att avfallet är rent och sorterat och att det inte blir några nya föroreningar när avfallet används.

Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål

Om du tänker använda avfall för anläggningsändamål kan du behöva anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad och ibland också till Länsstyrelsen. 
Anledningen till att du kan behöva anmäla är att myndigheterna vill veta om det finns risk att mark och vatten kan bli förorenade av avfallet. Det är inte alltid lätt att veta i förväg om det finns risk för att sprida föroreningar, det är många saker som kan påverka. Du kan alltid ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du har frågor eller vill ha rådgivning.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket

Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål

Grus, betong och tegel efter byggarbete. Foto Mostphotos

Rapportering av farligt avfall

En utökad antecknings- och rapporteringsskyldighet började gälla 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Rapportering av uppgifter om det farliga avfallet ska göras till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapportera farligt avfall, Naturvårdsverket

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se