Livsmedelsverksamhet

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen. Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

Ny modell för omklassning av livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverket har beslutat om en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen gäller från 2024 och innebär att alla som har en registrerad livsmedelsverksamhet får en förändrad riskklass.

Den nya modellen ger en kontrollfrekvens per 5 år, som då säger hur ofta en verksamhet ska kontrolleras på fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen är hur stor och komplex verksamheten är, samt om verksamheten omfattas av speciallagstiftning.

I samband med att den nya modellen lanseras går livsmedelskontrollen över till efterhandsdebitering. Det betyder att kontrollavgifterna tas ut efter genomförda kontroller i stället för samlat i början av året.

Som tidigare kan brister i verksamheter ge upphov till extra kontroller som inte ingår i verksamhetens normala kontrollfrekvens. Denna typ av kontroll debiteras separat och i efterhand. Till skillnad från tidigare har livsmedelskontrollens möjlighet att följa upp brister inom normal kontroll minskat. Det betyder att brister som tidigare följdes upp i samband med en normal kontroll nu kan behöva följas upp med extra kontroller.

Lämna uppgifter om befintlig verksamhet inför omklassning

Intresserad av hur ofta din verksamhet i Västerås kommer få kontroll? Du kan få reda på din preliminära kontrollfrekvens genom att använda e-tjänsten för omklassning. Genom att skicka in uppgifter via e-tjänsten ger du miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett bra underlag för att klassa din verksamhet.

E-tjänst för att lämna uppgifter inför omklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på om du vill starta eller ta över en verksamhet

 • Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja matvaror direkt till konsumenter behöver du registrera din verksamhet hos miljö- hälsoskyddsförvaltningen.
 • Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla bryter du mot lagen. Det gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.
 • Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos oss kan du få betala en avgift som motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kr.
 • Tar du över en verksamhet utan att meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2500 kr.

Vad är ett brott mot livsmedelslagstiftningen? Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enklare att starta restaurang

Det har blivit enklare för företagare att starta restaurang i Västerås. Kommunen har anslutit sig till Verksamt.se. På Verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, de tillstånd du behöver söka och i vilken ordning. Den personliga checklistan gör att du som blivande livsmedelsföretagare får all information samlad på ett enda ställe och kan vara trygg med att du inte missar några viktiga uppgifter eller tillstånd. Du hittar även kontaktuppgifter och länk till registrering som gör det enkelt att skicka in ansökan digitalt. Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. På deras webbplats hittar du information för dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla ett företag.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Kontaktcenter, 021-39 00 00 om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Registrera livsmedelsanläggning utan att gå igenom checklistan Länk till annan webbplats.

Vad händer efter registreringen?

När du skickar in din anmälan om registrering ska du få en bekräftelse på att verksamheten är registrerad senast fem arbetsdagar efter att vi har fått din anmälan. Efter registreringen får du ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I samband med detta gör vi en bedömning av hur snabbt din verksamhet behöver kontrolleras. De flesta nystartade verksamheter besöker vi redan inom någon månad. Därefter får du ett beslut om riskklassning och årlig avgift (observera att livsmedelskontrollen kommer att börja debiteras i efterhand i samband med att den nya modellen för riskklassning lanseras 2024).

Avgiften för registrering är 1 280 kr. Det är en administrativ avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften ska betalas oavsett om verksamheten startar eller inte.

När vi gjort en kontroll av din verksamhet ska du få en kontrollrapport inom 15 arbetsdagar.

Om du inte har fått besked om registrering eller fått din kontrollrapport i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att använda synpunktshanteringen under rubriken Synpunkter och förslag som finns till vänster här på webbsidan, eller så ringer du Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket.

Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året som verksamheten registrerats. Avgiften betalas mot faktura som vi skickar ut i början av året eller, om du startar en ny livsmedelsverksamhet, efter du fått beslut om riskklassning.

Avgifter och riskklassning för livsmedelskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa för livsmedelskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att meddela oss

Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar också den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Kom därför ihåg att meddela oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Information på andra språk

Vi har tagit fram en broschyr på nio olika språk som beskriver hur du startar livsmedelsföretag. Förutom lätt svenska som du hittar längst ner på sidan, finns broschyren på följande språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinska, persiska, finska, engelska, kurdiska kurmanji och kurdiska sorani. Du kan ladda ner broschyren här nedan eller hämta den i Kontaktcenter i Stadshuset eller hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, ingång T3.

Starta livsmedelsverksamhet arabiska Pdf, 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Starta livsmedelsverksamhet kurdiska sorani Pdf, 1006.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet dari Pdf, 553.9 kB.

Starta livsmedelsverksamhet persiska Pdf, 596.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet engelska Pdf, 403.9 kB.

Starta livsmedelsverksamhet somaliska Pdf, 404.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet finska Pdf, 403.1 kB.

Starta livsmedelsverksamhet svenska Pdf, 404 kB.

Starta livsmedelsverksamhet kurdiska kurmanji Pdf, 598.3 kB.

Starta livsmedelsverksamhet tigrinska Pdf, 1.1 MB.

Livsmedelskontroll

Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i Västerås.

Egenkontroll

Du som har ett livsmedelsföretag måste själv ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav. Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men några riktlinjer kan vara att du kontrollerar och dokumenterar sådant som:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

Branschens riktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Du hittar mer information om branschriktlinjer hos Livsmedelsverket.

Branschriktlinjer, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se