Visa sökformulär

Mätning för höjd kvalitet pågår i staden

Under en tid kommer vi på lantmäterimyndigheten i Västerås stad att göra mätningar i staden. Det gör vi för att höja kvaliteten av den digitala informationen när det gäller gränspunkter.

Mätningarna sker på dagtid både i Västerås centrala delar samt i omkringliggande områden. Vi rör oss nära eller undantagsvis inom din fastighet. Det påverkar inte din fastighet. Det enda är att vi kan behöva röra oss på marken till din fastighet för att göra vissa mätningar. Vi behöver inte komma in i några byggnader.

Gränspunkter är geometriskt bestämda brytpunkter i fastighetsgränser för att markera en fastighets utbredning och avgränsar ägandet. Gränspunkterna redovisas i den digitala registerkartan som är en del av fastighetsregistret. Gränspunkter är ofta markerade med hjälp av gränsmärken såsom gränsrör, gränsstenar, hål eller dubb i sten och andra fasta märken.

Ett av momenten i kvalitetsarbetet är att mäta in gränsmarkeringar som redan finns och som kom till i äldre koordinatsystem. Då kan vi göra om dessa så att de fungerar i rikets koordinatsystem SWEREF99, som är det som används i dag.

Mätningarna har startat och kommer att fortsätta en bit in på 2024.

Nyhetsbild

Har du frågor, hör av dig till enhetschef Helena Lindholm på lantmäterimyndigheten. Du når henne på

  • e-post helena2.lindholm[a]vasteras.se
  • telefon 021‑39 29 18.

Kontakta oss

Helena Lindholm

Chef för enheten kommunala lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 29 18
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad