Skärpt eldningsförbud

Det skärpta eldningsförbudet gäller från och med måndagen den 12 juni, klockan 14.00.

 

Skärpt eldningsförbud innebär:

  • att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen.
  • att det är tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.
  • att de det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning.
Nyhetsbild

Om du grillar måste du vara mycket försiktig och säkerställa att grillen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig växtlighet.

Om du eldar eller grillar är du ansvarig om något går fel, även om du följer dessa riktlinjer. Om du bryter mot eldningsförbudet, oavsett om det är uppsåtligt eller på grund av oaktsamhet, kan du dömas till böter.

Beslutet om skärpt eldningsförbud har fattats av Länsstyrelsen i Västmanland i samråd med Räddningstjänsten Mälardalen.

Publicerad

Senast ändrad