Alwin fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Alwin Forslund, klass 9c, Irstaskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 2800 kronor.

- Jag blev väldigt chockad när jag fick reda på att jag fick Margit Zetterlunds honnörspremium. Jag är så glad och det värmer i hjärtat. Stort tack, säger Alwin.

Alwin uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Alwin Forslund


Motivering

Alwin Forslund är en omtänksam, modig ung man som gått från klarhet till klarhet under sin tid på högstadiet i Irsta. Alwin är lugn och trygg, vilket smittar av sig på klasskamraterna. Han ser det goda i allt och alla, och tar ansvar – både vad gäller sina studier, det sociala i omgivningen och bryr sig om både klasskamrater och vuxna.

Han vågar gå sin egen väg vilket ingjutit mod i klasskamraterna också. Hans sätt att vara sprider lugn och trygghet hos oss andra, men också känslan av att alla får vara med och att alla spelar roll. I en tid av mycket individualism så står Alwin för något mer – gemenskap och omtänksamhet. Han visar oss alla, dagligen, att dessa värden är viktiga och gör skillnad.

Han har, utöver sin stora medmänsklighet, också fantastiska studieresultat, inte minst i religionskunskap, historia och svenska. Han står stadigt på jorden och att, som kille, våga vara snäll gör honom till en fantastisk förebild i att visa vägen för att förändra den traditionellt manliga normen.

- Detta gör Alwin till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2023, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Publicerad

Senast ändrad