Fint resultat för Västerås stads kontaktcenter i servicemätning

Västerås stads kontaktcenter deltog i en servicemätning som pågick under perioden 13 mars till 12 maj 2023. Servicemätningen mätte invånarnas upplevelse av kontaktcenters service och bemötande. Nu är resultatet av mätningen klart.

Mätningen gjordes på inkommande telefoni och inkommande e-post. När det gäller mätningen av telefonsamtalen så visar den bland annat att de personer som svarat på enkäten om Västerås stads kontaktcenter är mer nöjda med hur enkelt det var att få hjälp av kommunen med sin fråga än genomsnittet bland kommunerna som var med i mätningen. 75,6 procent var nöjda med Västerås stads kontaktcenter, snittet för landet var 73,8 procent. När det gäller bemötandet via telefon var 82,7 procent nöjda med hur de blev bemötta av Västerås stads kontaktcenter. I landet var snittet 83,0 procent.

-Den här servicemätningen är en viktig temperaturmätare för oss på Västerås stads kontaktcenter. Vi vill såklart veta hur invånarna i Västerås upplever bemötandet men även hur enkelt de tyckte att det var att få svar på sina frågor via oss. Det är väldigt glädjande att vi får så höga siffror i den här mätningen och jag är otroligt stolt över alla medarbetare, som var och en bidragit till våra invånares positiva upplevelse. Invånarnas känsla och åsikt är extremt viktigt för oss alla på kontaktcenter, det är för dessa vi alla jobbar och utvecklar vår verksamhet. Vi vill verkligen ge våra invånare bästa möjliga möte, säger Zaidy Holesäter, enhetschef Västerås stads kontaktcenter.

Resultatet av mätningen gällande upplevelsen i e-postkontakten med Västerås stads kontaktcenter hos de som svarade på enkäten visar följande:

87,8 procent tyckte att det var enkelt att få svar på sin fråga. Rikssnittet bland deltagande kommuner var 79,4 procent.

86,0 procent tyckte att svaret från medarbetarna på Västerås stads kontaktcenter var tydligt. Där var rikssnittet 83,1 procent.

-Jag tycker att mina medarbetare gör ett fantastiskt jobb, och det visar ju även mätningen. Självklart finns det saker vi kan utveckla vilket är både lärorikt och nyttigt. Den här mätningen kommer att hjälpa oss på vägen mot att bli ännu bättre, säger Zaidy Holesäter, enhetschef Västerås stads kontaktcenter.

Mer om mätningen:

Mätningen genomfördes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med en extern konsult. Syftet var att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Totalt i landet svarade 18 396 personer på enkäten i totalt 67 kommuner.

I Västerås kommun svarade 124 personer på enkäten av sin upplevelse av sin telefonkontakt med Västerås stads kontaktcenter. 43 personer svarade på frågorna om den e-postkontakt de haft med Västerås stads kontaktcenter.

Mätningen genomfördes första gången 2022 och det här är första gången Västerås stad är med.

Mätningen genomfördes via de som ringde in och de som mejlade in till Västerås stads kontaktcenter under en tvåmånadersperiod. Stadens kontaktcenter satte upp alla som hörde av sig till oss under den här perioden på en lista. Alla som hörde av sig till oss fick dock inte enkäten, ett slumpmässigt urval gjordes. När man fick enkäten via e-post eller sms kunde man välja att inte delta.

Invånarnas svar på enkäten är anonyma. Personuppgiften rensades direkt efter enkätutskicket och den är helt anonym. Det går inte att härleda vem som svarat på enkäten.

Resultatet av mätningen Pdf, 2.8 MB.

Stadshuset

Stadshuset

Publicerad

Senast ändrad