För dig som tar bilen till badplatsen i sommar

Om en olycka sker vid badplatsen är det avgörande att räddningsfordon har fri väg. Så ställ dig på plats avsedd för parkering och hjälp oss rädda liv. Du gör skillnad.

Det blir ett stort tryck på badplatser och andra utflyktsmål i Västerås under sommarmånaderna och vi är många som ska samsas om ytorna. Det innebär att det på soliga dagar snabbt blir fullt på parkeringarna och trängseln som uppstår blir en trafikfara för gående och barn som rör sig på parkeringsytorna. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och säkerställa att vi följer anvisningarna för parkering och ger fri väg för ambulans och andra utryckningsfordon ifall en olycka skulle inträffa.

Parkera rätt och hjälp oss rädda liv. Eller välj en badplats i ditt närområde och lämna bilen hemma.

Läs mer om säkerhet på och vid badplatsen på Räddningstjänstens webb

Gäddeholm småbåtshamn på sommaren

I Gäddeholm finns en av många hamnar och badplatser i Västerås

Publicerad

Senast ändrad