Grattis Tre små hus!

Tre små hus är unika. Som första enhet i Västerås stad har de blivit certifierade inom titeln Stjärnmärkt, ett certifikat för goda kunskaper inom demensvård.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden, hemtjänstenheter och dagverksamheter, men även till biståndshandläggare. Stjärnmärkningen är ett bevis för att medarbetarna har genomgått en utbildning med grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.
Personalen på Tre små hus påbörjade utbildningarna under hösten 2022 och kan nu stoltsera med att vara den första enhet inom Västerås stad som ”stjärnmärkta”.

Nyhetsbild

Intervju med personalen.
Hur känns det att bli certifierade i Stjärnmärkt?

- Det känns riktigt bra, men det har också varit utmanande eftersom det ligger mycket jobb bakom.
- Jag känner mig stolt. Det känns ärofyllt att ha blivit certifierad.
- Skönt att vi blev stjärnmärkta. Jag är väldigt glad över det vi gjort!

Vad betyder det för dig nu när ni blivit certifierade?
- Det betyder att vi fått kunskap, förstår utbildningen och att vi nu ska leverera!
- Detta betyder kvalité och att vi ska jobba mot samma mål.
- Att vi i personalen på enheten gått utbildningen tillsammans har gjort oss mer sammansvetsade. Det känns som att vår arbetsplats är speciell och att vi nu måste leva upp till det.
- Jag är väldigt stolt, dels över mig själv men också över oss att vi som grupp tagit oss an en väldigt viktig uppgift. Att vi också tar ansvar för att behålla den här nivån så att vi fortsätter vara Stjärnmärkt även i fortsättningen.

 

Publicerad

Senast ändrad