Nu bjuder vi djuren på foder i torkan!

Det torra vädret skapar problem för lantbrukare. Risken för foderbrist är överhängande när skördar minskar och tillväxten på beten och fodervallar blir sämre på grund av lite nederbörd. Nu gör Västerås stad en insats för djuren i kommunen och erbjuder djurägare/lantbrukare att slå foder på kommunala gräsytor.

– Det känns viktig att vi gör något för att underlätta för djurägare när det finns risk för foderbrist. Vi erbjuder dem därför att slå gräs på kommunala ytor, säger Sara Ellström landskapsingenjör på Gatu- och parkenheten vid Västerås stad.

Sara och hennes kollegor ser nu över vilka kommunala ytor som kan vara aktuella att erbjuda djurägare/lantbrukare att ta foder på. Normalt slås dessa av stadens entreprenörer och gräset tas inte till vara. Men i år hoppas man alltså att så mycket som möjligt av gräset ska bli foder till djur.

Nyhetsbild

En bild från när lantbrukare slog foder på kommunala ytor 2018. I år erbjuder vi foder till djuren igen.

– Vi har i skrivande stund ett 20-tal potentiella ytor av varierande storlek, från 0,2 till 6 ha. Vi fortsätter nu att se över ytor som kan vara lämpliga för foder.

För att anmäla intresse för att slå en yta ska du höra av dig på 021-39 00 00. Det spelar ingen roll om du har djur för fritids- eller yrkesverksamhet, men arbetet med att slå ska utföras på ett professionellt sätt. Vi fördelar ytorna mellan dem som visar intresse. Du som får en tilldelad yta får ingen ersättning för att slå gräset, däremot får du behålla gräset. Det får inte säljas utan enbart användas till de egna djuren. Vi vill att djuren finns inom Västerås kommun.

Västerås stad har även tidigare år erbjudit lantbrukare att skörda på kommunala gräsytor. Första gången var under den mycket torra sommaren 2018 då en invånare hörde av sig och undrade om staden kunde hjälpa till. Det ledde till att staden inventerade kommunala gräsytor och erbjöd djurägare att skörda. Detta nådde stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och många andra kommuner följde Västerås exempel.

– Bland lantbrukare finns oro för att torkan i år ska bli lika stor som 2018. Vi vill nu därför gå ut med detta erbjudande igen, säger Sara Ellström.

Publicerad

Senast ändrad