Namnbyte och stärkt utbildning för elever med funktionsnedsättning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter även namn till anpassade skolformer.

Ändringar

  • Grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan.
  • Gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan.
  • Komvux som särskild utbildning byter namn till komvux som anpassad utbildning.
Elever på väg hem från skolan
  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning.

Bakgrund till namnbytet

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever och startade som ett medborgarförslag.

I utredningen inför beslutet står det att de tidigare begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Namnbyte och stärkt utbildning till elever med funktionsnedsättning - Skolverket

Publicerad

Senast ändrad