Sök bidrag för energieffektivisering av småhus

Sedan den 3 juli 2023 kan du som bor i ett el- eller gasuppvärmt småhus ansöka om bidrag för att byta uppvärmningssystem och göra klimatskärmsåtgärder för en minskad energianvändning.

Länsstyrelsen i Västmanland har all information om bidraget och vilka förutsättningar som gäller. Här beskriver vi lite kort vilka som kan ansöka, några förutsättningar och hur det går till.

 • Det gäller privatpersoner som permanent bor i småhus (som man helt eller delvis äger.)
 • Huset ska vara uppvärmt med el eller gas.
Nyhetsbild
 • Du kan söka bidra för två olika stöd. Det första är för byte av värmesystem och det andra är för att förbättra klimatskalet. De senare beviljas först om du fått stöd för det första.
 • Du kan få bidrag för materialkostnader för de åtgärder du har gjort.
 • Du kan även söka bidrag för åtgärder du planerar att göra.
 • Bidraget kan sökas mellan 3 juli 2023 och 1 juni 2025. Ansökan ska göras inom 4 månader från det att arbetet påbörjades.
 • Om åtgärden eller arbetet du söker bidrag för påbörjats mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 ska en ansökan ha kommit in inom tio månader från starten.
 • Ansökan gör du via e‑tjänst hos Boverket.

Installationer av dessa värmesystem kan du söka bidrag för.

 • Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem.
 • Anslutning till ett fjärrvärmenät.
 • Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump.
 • Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar.
 • Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Få mer information hos länsstyrelsen och Boverket

Det finns mer viktig information om förutsättningar och datum att läsa hos både länsstyrelsen och Boverket.

Själva ansökan gör du i en e-tjänst hos Boverket, sen är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan, tar beslut och svarar på frågor.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Länsstyrelsen i Västmanland

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket

Våra energi- och klimatrådgivare svara också gärna på frågor.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad