Västerås stad bygger ny gata vid Fridnäs Stallhagen.

Under sommaren kommer Västerås stad att bygga en ny gata, Tennisgatan, vid Fridnäs Stallhagen.

Byggnationen är en del i genomförandet av detaljplan 1914. Den nya gatan kommer att byggas från Eriksgatan, längs Stallhagsparken, förbi Stallhagens dagliga verksamhet och i en första etapp ansluta provisoriskt mot Backgatan vid Fridnässkolans paviljonger. Backgatan förbi Fridnässkolan kommer, under tiden som gatubyggnationen pågår, att vara öppen precis som idag.

Nyhetsbild

Entreprenör är Tuna entreprenad och byggstart sker måndagen den 3/7. Byggnation pågår hela sommaren och preliminär tid för färdigställande är vecka 44.

Publicerad

Senast ändrad