IST Home Skola har ersatt Vklass

Från och med augusti använder de kommunala skolorna IST Home Skola för att ha dialog med dig som vårdnadshavare. Du som har barn i kommunala skolor behöver ladda hem appen IST Home Skola för att få information från skolan.

De kommunala skolorna använder IST Home Skola för att ha dialog med dig som vårdnadshavare. IST Home Skola har ersatt det tidigare systemet Vklass.

Du använder appen för att:

  • rapportera frånvaro
  • se schema
  • följa skolgången
  • ha dialog med skolan

Ladda ner appen och glöm inte att se över dina kontaktuppgifter i appen så att skolan har rätt telefonnummer och e-post till dig.

Mer information om IST Home Skola och hur du loggar in

Bakgrund till byte av skolsystem

Efter en stor förstudie för att identifiera förskolans och skolans behov av IT-stöd gjordes en upphandling av nya IT-system som var klar 2022. Sedan dess har ett omfattande arbete pågått för att förbereda för systembyten. Förutom nytt system för vårdnadshavare är det även nya system för lärare, elever och administrativ personal.

Publicerad

Senast ändrad