Vi förbättrar trafiksäkerheten vid Lövängens förskola

Barkarövägen får en säkrare passage för gång- och cykeltrafiken samt förbättrad gatubelysning utanför Lövängens förskola. Vi ska också skapa två nya busshållplatser, varav en får ett väderskydd.

  • För att kunna utföra arbetena behöver vi bygga en tillfällig väg utefter den befintliga gång- och cykelbanan.
  • Du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet.
  • Arbetsplatsen regleras med trafiksignaler.
  • Det finns en skyddande avspärrning runt arbetsområdet. Den kan ändras under arbetets gång.

Preliminär tidplan

Arbetena beräknas att pågå under vecka 35-42.

Nyhetsbild

Nu förbättrar vi trafiksäkerheten på Barkarövägen utanför Lövängens förskola. Den blå rutan visar ungefär var arbetsområdet finns.

Publicerad

Senast ändrad