Västerås får Kommunpriset för sitt arbete med Malmaberg matskog

Matskogen på Malmaberg väcker uppmärksamhet nationellt. Torsdagen 31 augusti fick Västerås stad ta emot Kommunpriset 2023 från Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare för sitt arbete med matskogen. I motiveringen beskrivs matskogen som ett projekt som ger inspiration och är en förebild för svenska kommuner.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått det här priset. Jag känner mig hedrad och väldigt glad, säger Petra Löfgren.
Hon är landskapsarkitekt på Västerås stad och har gestaltat matskogens sociala ytor, entréer och skyltning.

Matskogen på Malmaberg ligger vid Björskogsgatan, snett emot Malmabergsskolan. Den invigdes i september 2022.

Här finns mängder av matproducerande träd och buskar, av olika sorter och storlekar.

Jörgen Gustafsson, Sara Ellström och Petra Löfgren jobbar med matskogen.

Jörgen Gustafsson, Sara Ellström och Petra Löfgren jobbar med matskogen. Foto Pia Lindhe Rudolf

Staden har planterat mer än 150 frukt-, bär-, och nötbärande träd och buskar som besökarna får skörda av. Dessutom finns det blommor under hela växtsäsongen som gynnar pollinerande insekter.
Projektledare för matskogen är Jörgen Gustafsson, skogsvaktare på Västerås stad.

– Det är jätteroligt att vi nu får priset och att så många fler får reda på vad vi har gjort här och får se hur bra det blev. Tidigare var platsen där matskogen ligger en gräsyta mellan asfaltsvägen och skogen. Nu är det något helt annat, så mycket mer natur som är tillgänglig och ätbar. Dessutom har vi ökat på den biologiska mångfalden på platsen.

Matskogen en förebild och inspiration

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare bildades år 1920 med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Kommunpriset har delats ut sedan 1996, med uppehåll två år under pandemin. Det är första gången Västerås stad får priset. Med priset vill man uppmärksamma en ny idé eller innovation som skett det gångna året.

Malmaberg matskog vy

Promenadväg genom matskogen. Foto Pia Lindhe Rudolf

 

Motiveringen till att Västerås stad får priset är lyder:

”Kommunpriset 2023 tilldelas Västerås stad för Malmaberg matskog, en av de första kommunalt initierade och anlagda matskogarna i landet. Matskogen är en gestaltad entré till Malmabergsskogen. Här kommer västeråsare i framtiden kunna skörda bär, frukt och nötter. Inspirationen kommer från permakulturens idéer om att odla mat genom att efterlikna naturen. Själva anläggningsarbetet har skett i princip utan ritningar, i nära samarbete mellan driftpersonal och planerare. Växtbäddarna för träd och buskar har skapats med en blandning av befintlig jord, biokol och hästgödsel.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för inspiration och förebild för arbetet i svenska kommuner och hoppas se fler liknande projekt i svenska kommuner. ”

Juryn för Kommunpriset är föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares styrelse. Kommunpriset 2023 delades ut till Västerås stad den 31 augusti i samband med föreningens parkkongress i Göteborg. Projektledare Jörgen Gustafsson var på plats och tog emot priset.

Priset består av äran, ett hedersomnämnande och möjlighet att presentera projektet vid prisutdelningen.

– Det var en ära att få ta emot priset. Jag märkte att matskogen väcker nyfikenhet. Jag fick många frågor om allt från idé till genomförande av både andra kommuner och forskare, säger Jörgen Gustafsson..

– Vi i projektgruppen har uppskattat arbetet med Malmaberg matskog så mycket och tyckt att det varit väldigt roligt. Jag tror att det har synts och att vi har förmedlat det så att det nu är många fler som tycker om den här platsen. Att det nu sprids som ett gott exempel i hela landet gör mig stolt, säger Petra Löfgren

I arbetet med matskogen har Västerås stad samarbetat med Phillipp Weiss och Martin Gustavsson.

Bild på kvitten i Malmaberg matskog

Kvitten är ett exempel på fruktträd som finns i Malmaberg matskog. Foto Pia Lindhe Rudolf

De är experter inom skogsträdgårdsodling och permakultur. De har valt växterna och utformat designen på odlingarna.

Även Yvonne Högberg som tidigare var landskapsingenjör på Västerås stad har varit inblandad i arbetet med matskogen.

Nu uppmärksammas alltså matskogen med nationellt pris, men även västeråsarna visar stort intresse för sin matskog, berättar Sara Ellström, landskapsingenjör som är ansvarig för skötseln av matskogen.

– Det är väldigt roligt att jobba med just den här platsen för de som kommer hit ställer väldigt många fler frågor än i en vanlig park. Det finns en nyfikenhet på vilket växtmaterial som finns här. Vår personal som är här och jobbar får väldigt många nyfikna frågor. Vad kan man äta? Vilka insekter är intresserade av vilka växter? Vi har verkligen lyckats med att väcka intresse för växtlighet och det ätbara.

Mer information om Malmaberg matskog

Mer information om Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Kommunpriset

Här kan du se en film där vi berättar om Malmaberg matskog och Kommunpriset.

YouTube Visningbild

Publicerad

Senast ändrad