Inga avspärrade broar i Västerås och Biskopsängens koloniområde åter öppnat

Vattennivåerna och flödet i Svartån börjar närma sig vad som är normalt för vårflod. Det betyder ju att vi fortfarande har höga nivåer för årstiden.

Runt Sala är ännu stora ytor översvämmade, men i Västeråsområdet sjunker nivåerna och de flesta avspärrade områden är nu tillåtna att vara på.

Det är viktigt att tänka på att vi fortfarande har mycket högre vattenflöde och nivåer än vad som är normalt för den här tiden på året. Skulle vi få nya kraftiga regn så kan situationen vi haft de senaste dagarna återkomma. Var därför uppmärksam.

Innan skyfallet i helgen hade vi ett flöde på 10 kubikmeter i sekunden i Svartån genom staden. Nu är flödet 30 kubikmeter, vilket är motsvarande vårflod. Normalt för den här tiden skulle vara 1-2 kubikmeter i sekunden.

Risken för jordskred vid Biskopsängen bedöms nu inte vara högre än den var innan skyfallet. Från kl 15.00 idag släpps alla restriktioner för Biskopsängen och det är fritt att köra bil, nyttja hus och tomt som vanligt.

Det som återstår är förbudet mot att sova i stugorna närmast ån. Det är för farligt.

Området har fortfarande en orange varning från SMHI, vilket är den näst högsta varningen för väder.

På kartan nedan syns fortsatt avspärrade gång- och cykelbanor. Gångbron under Vallbybron öppnas, men städas inte förrän på måndag.

Karta med avspärrade broar 6 sept 2023.

Har du blivit drabbad av översvämningarna så ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag. Kontakta räddningstjänsten om det är fara för liv och hälsa.

Texten uppdaterad 8 september 12.17

Mälarenergi - Så gör du vid översvämning hemma

Krisinformation.se – Översvämning

Trafikverket.se – Trafikinformation

Publicerad

Senast ändrad