Ny belysning och parkering på Björnön

Västerås stad satsar på ett tryggare och mer energieffektivt friluftsområde. Belysningen främjar både djurliv och energiförbrukning och parkeringen bidrar till ökad säkerhet.

Tack vare utdelning från Mälarenergi har Västerås stad kunnat påbörja moderniseringen av de upplysta motionsspåren tidigare än planerat. På Björnön finns nu närmare 200 belysningsarmaturer med energieffektiva LED-lampor. Dessa armaturer har ett varmare ljus än normalt vilket är skonsamt mot det känsliga djurlivet i naturreservatet.

– Vi har också använt egna investeringsmedel för att göra om parkeringen vid Björnögården, berättar Mattias Dahlberg, projektledare på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad. Vi har inte bara asfalterat hela ytan och gjort den mer tillgänglig utan dessutom gjort den säkrare för fotgängare. Material ifrån den gamla parkeringsytan har återanvänts till att förbättra grusparkeringen vid badplatsen på södra Björnön.

Projektledare Mattias Dahlberg berättar om den nya parkeringen och den nya LED-belysningen på Björnön.

Tre frågor om belysning till projektledaren Mattias Dahlberg

Vilken tid tänds det på kvällarna?
– Ett astronomiskt ur styr tändningen och uret följer solnedgången. Tidpunkten för tändning kan därför variera.

Varför tänds belysningen i staden vid olika tidpunkter på kvällen?
– Om all belysning skulle tändas samtidigt det bli för hög belastning på elnätet. En del belysning har skymningsrelä vilket betyder att lamporna tänds vid skymning även om solen inte gått ned just då. Belysningen är igång från 1 september till 14 maj.

Varför är belysningen släckt på sommaren?
– Anledningen är främst för att djurlivet har “högsäsong” på sommaren och ska få vara ifred men som bonus blir det även en energibesparing. Ljusets färg mäts i kelvin och ju lägre tal desto varmare är ljuset. Våra lampor är gula med ett värde på 2200 K vilket är betydligt lägre än vad det normalt är på exempelvis gång- och cykelbanor. Det är det varmare ljuset som i mindre utsträckning stör djurlivet.

Nyhetsbild

Projektledare Mattias Dahlberg visar upp en av de nya LED-lamporna.

Publicerad

Senast ändrad