Vi renoverar markvärmen på Stora Gatan

Inför vintern ska vi byta ut markvärmen och återställa ytorna på en delsträcka längs Stora Gatan. Arbetet sker i olika etapper och beräknas vara klart i slutet av oktober.

Trafiken går som vanligt, men det kommer att vara begränsad framkomlighet då ena körfältet stängs av åt gången. Vissa förseningar kan därmed uppstå.

City har öppet som vanligt och du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet och fram till alla entréer. Visst buller kan uppstå. Vi beklagar detta och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Lastzonen på Stora Gatan, som finns mellan korsningarna mot Västra Ringvägen och Källgatan, kommer att vara avstängd några dagar då vi ska utföra ett arbete där. Leveranser hänvisas till närliggande lastplatser, exempelvis vid Källgatan.

Nyhetsbild

Karta

Karta som visar arbetsområdet på Stora Gatan. Det går från ett område i höjd med lastkajen mitt emot Hemköp och förbi korsningen mot Källgatan.

Ungefärligt arbetsområde visas i rött. Arbetet sker i etapper så avspärrningarna kommer att ändras över tid. Allt beräknas vara klart i slutet av oktober.

Publicerad

Senast ändrad