Ungdomar får lära känna personer som jobbar med samhällsstödjande yrken

Ett antal ungdomar i Västerås kommer under en längre period att få delta i olika aktiviteter för att få lära känna personer som jobbar med samhällsstödjande yrken. De får lära sig mer om hur samhället kan fungera som bäst när vi tar ansvar för det tillsammans. Metoden kallas MBU, människan bakom uniformen.

Det är Göteborgs stad som har utvecklat konceptet MBU, människan bakom uniformen, och det används i många kommuner i Sverige idag. Nu kommer det även till Västerås, när Västerås stad samarbetar med följande organisationer kring MBU. Aktörerna är:

  • Lokalpolisområde Västerås
  • Räddningstjänsten Mälardalen
  • Ambulanssjukvården Region Västmanland
  • Svealandstrafiken
  • Bostads AB Mimer
  • Securitas AB

Från Västerås stad deltar fältande socialsekreterare.

Västerås stad samverkar med de andra organisationerna kring vilka ungdomar som erbjuds att vara med i satsningen. Vi kommer att prata om att metoden finns, i vår pågående öppna verksamhet som till exempel på fritidsgårdar, skolor med mera. Ungdomarna kommer själva att få anmäla sig.

Kontaktpersoner för Västerås stad är:

Mathias Mardani mathias.mardani@vasteras.se

Mats Magnusson mats.johan.magnusson@vasteras.se

Det hela börjar med ett startmöte den 13 oktober 2023. Därefter kommer rekrytering av ungdomar att ske och under våren 2024 genomförs den första MBU-omgången. Då kommer olika aktiviteter att genomföras, som till exempel:

  • Brandkunskap och rökdykning hos räddningstjänsten
  • Besök på polisstationen
  • Besök hos ambulanssjukvården
  • Träffa medarbetare från Securitas

Flera andra städer har genomfört MBU under flera år. En del av de ungdomar som genomgår MBU-konceptet blir så kallade MBU-ambassadörer. Kommunen bibehåller kontakten med dem och de får till exempel vara delaktiga i planeringen av nästa MBU-omgång. De kan också fungera som dialogyta för kommunen när vi behöver komma i kontakt med ungdomar i en viss stadsdel.

Det finns också exempel där ungdomarna väljer att söka sig till yrken som de provat på i MBU. På andra ställen i Sverige har man sett både tillitsskapande och våldsreducerande effekter.

Tre ungdomar som tidigare deltagit i MBU i Enköping och som nu kommer att vara ambassadörer för de nya ungdomarna i Västerås fanns med på startmötet 13 oktober i Västerås är Abdigani, Tommy och Chanell.

-Det blir en helt annan konstellation av människor än man är van vid, med olika erfarenheter och som är på olika platser i livet. Personer jag kanske inte alls pratat med om jag inte varit med i MBU. Så man skapar otroligt många nya relationer. För mig har det varit jätteviktigt, säger Chanell Andersson Sigge.

-Det blev en bra gruppkänsla och vi fick lära oss mycket saker, bland annat genom rollspel som byggde på verkliga händelser, säger Tommy. När man sen var ambassadör för de nya ungdomarna i Enköping kunde man bidra mycket till dem. Det hjälper mig också mycket att utvecklas, så jag är en helt annan person nu än jag var 2019, säger Tommy Mattsson.

-Jag tyckte inte om folkmassor, och idag är jag här och står på scenen som ambassadör för MBU. Man går in som en människa och kommer ut som en annan tack vare MBU, säger Abdigani Mohamud.

Ambassadörer MBU

Abdigani, Tommy och Chanell, ambassadörer MBU.

Publicerad

Senast ändrad