Västerås stad förstärker beredskapen genom frivilliga försvarsorganisationer

– I ett viktigt steg mot att stärka arbetet med totalförsvar har Västerås stad tecknat överenskommelser med frivilliga försvarsorganisationer. Detta syftar till att stärka stadens förmåga att hantera kriser och situationer vid höjd beredskap, säger Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad.

Västerås stad förstärker beredskapen genom partnerskap med frivilliga försvarsorganisationerna Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Försvarets Personaltjänstförbund och Bilkåren. Säkerhetsdirektör Mikael Lagergren understryker vikten av dessa partnerskap.

-De frivilliga försvarsorganisationerna är en ovärderlig resurs för svensk beredskap och som kommer att kunna ge oss stöd vid kriser eller höjd beredskap, säger Lagergren.

Fokus på logistik och ledningsstöd
Frivilliga automobilkårernas riksförbund och Bilkåren kommer att spela en nyckelroll i Västerås stads beredskapsarbete, med fokus på logistik. Deras uppgift blir att rekrytera och utbilda fordonsförare och logistiker för att integrera dem i stadens krisorganisation.
Försvarets Personaltjänstförbund kommer att bidra genom att rekrytera frivilliga för att stärka stadens ledningsfunktioner. De kommer att assistera med samordning och planering av personal, vilket är avgörande för att upprätthålla stadens ledningskapacitet under krissituationer.

Västerås frivilliga beredskapsgrupp
Efter genomförd rekrytering och utbildning av de frivilliga kommer dessa att genomgå en grundutbildning för att ansluta sig till Västerås stads frivilliga beredskapsgrupp (FBG), vilket ytterligare stärker deras beredskap och förmåga att effektivt hantera olika kriser.

-Denna samverkan är ett steg mot en starkare och mer robust beredskap i Västerås, vilket ger stadens invånare en ökad trygghet i osäkra tider. På sikt avser Västerås stad att ingå fler överenskommelser med frivilliga försvarsorganisationer, säger säkerhetsdirektör Mikael Lagergren

För mer information om de inblandade organisationerna och deras roller, besök deras webbplatser:
Bilkåren: bilkaren.se/om-bilkaren
Frivilliga automobilkårernas riksförbund: fak.se
Försvarets Personaltjänstförbund: fpf.a.se

Curt-Ove Jakobsson FAK, Eva Blomqvist Bilkåren, Mikael Lagergren Västerås stad, Anders Lindström Fpf

Curt-Ove Jakobsson FAK, Eva Blomqvist Bilkåren, Mikael Lagergren Västerås stad, Anders Lindström Fpf

Publicerad

Senast ändrad