Västerås stad inte drabbat av IT-attack

Uppdaterat 24 januari: Sedan måndagsförmiddag har staden låtit inventera sina verksamhetssystem för att säkerställa att dessa inte lider av problem till följd av attacken. Inga tecken på problem har identifierats.

Västerås stad vidtar dock ett antal förebyggande åtgärder för att minska risken för att utsättas.

Västerås stad är också i tät kontakt med Tietoevrys kundteam och följer utvecklingen noga.

I ett fåtal fall har man kunnat identifiera att staden drabbas indirekt, i form av att underleverantörer påverkats av attacken. Detta hanteras av berörda verksamheter.

För mer information om attacken, se Tietoevrys officiella utlåtanden här: https://www.tietoevry.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelanden

Stadshuset i Västerås. Konstverket tjuren syns i förgrunden. 

Publicerad

Senast ändrad