Så stärks förskolepedagogers kompetens inom digitalisering

Visste du att Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning har något vi kallar DigiStudion i Växhuset? Där utbildar vi våra förskolepedagoger så att de får de bästa av förutsättningar att använda digitala och analoga verktyg i en mix för att stödja undervisning på ett bra sätt.

-Digitaliseringen genomsyrar våra liv och förändrar ständigt vårt sätt att tänka, agera och kommunicera. Information och kunskap finns tillgänglig på ett helt annat sätt än för tidigare generationer. Detta påverkar dagligen vårt arbete i barn- och utbildningsförvaltningen och ger nya möjligheter för undervisning, lärmoment, administration och utveckling, säger Johanna Andersson, utvecklingschef barn och utbildningsförvaltningen.

DigiTeamet i DigiStudion arbetar aktivt med att stärka barn-och utbildningsförvaltningens förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Fokus ligger på att förstå syftet med verktygen och hur de kan vara kraftfulla i undervisningen. Deltagare genomgår individuellt anpassade workshops vid ankomst till studion, baserade på planeringssamtal med rektorn. Målet är att tydligt klargöra syftet och visa hur varje verktyg kan stödja undervisningen.

-Det ska vara naturligt att använda digitaliseringens möjligheter där det förstärker lärandet och förenklar både pedagogiska och administrativa arbetssätt inom vår verksamhet och i dialogen med andra aktörer. Syftet är att förstärka en god kvalitativ undervisning och goda lärmoment. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi en gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på vårt verksamhetsbehov i relation till vårt uppdrag. Varje år tar vi fram en handlingsplan med aktiviteter som går mot målen. Det gör att vi tillsammans kan kraftsamla och fokusera på det som är mest anlägget med syfte att alla ska lyckas, säger Johanna Andersson.

Workshops i DigiStudion är målinriktade och strävar efter att stärka kompetensen hos pedagoger. Exempelvis erbjuds en workshop om Greenscreen-tekniken för att främja språkutveckling hos barn. Pedagogerna får praktisk erfarenhet och utvecklar trygghet i verktygens användning, med fokus på konkreta tillämpningar och pedagogiska fördelar. Målet är att göra alla olika verktyg begripliga och användbara i den dagliga undervisningsmiljön, stödja kontinuerlig inlärning och öka pedagogernas kompetens där det behövs mest. Alla verktyg som erbjuds ska ha ett mervärde.

På måndagen 5 februari var civilminister Erik Slottner (KD) på besök i Västerås. Han fick tillsammans med bland andra stadsdirektör Helene Öhrling en visning av DigiStudion av DigiTeamet

Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Publicerad

Senast ändrad