Västerås stad på topp-plats i årets kvinnofridsbarometer

Vartannat år genomför Unizon kvinnofridsbarometern. Arbetet syftar till att undersöka kommunernas arbete att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor. 2023 års resultat har kommit och Västerås stad hamnar på tredje plats av alla Sveriges kommuner som svarat på enkäten.

I Kvinnofridsbarometern 2023 undersöker Unizon för femte gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Senaste gången undersökningen genomfördes, 2021, klättrade Västerås stad upp till en tredje plats och även 2023 hamnar Västerås stads arbete att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor i topp. Västerås stad försvarar sin tredje plats och visar därmed att det arbetet som vi utför gör skillnad.

Stadshuset i Västerås. Konstverket tjuren syns i förgrunden. 

Katrin Fardish, Västerås stads strateg för jämställdhet och våldsprevention är den person som håller i arbetet med frågorna, det är även hon som svarar på enkäten, säger följande om stadens fina placering.

- Västerås stad har, precis som alla andra kommuner i landet, så klart utmaningar att jobba vidare på, men vi är väl medvetna om det och jobbar vidare med att försöka övervinna dem. Samtidigt har vi mycket på plats, exempelvis organisering av kvinnofridsarbetet inom Socialtjänstens myndighetsutövning och Centrum mot vålds organisering och kompetens som utvecklats enormt de senaste 3 åren skulle jag vilja säga.

Internt tycker jag att jämställdhetsfrågan, som kvinnofridsarbetet är, synliggjorts och tagits på allvar hos vår politik och inom tjänstepersonsorganisationen. Det ser vi bland annat genom att vi numera ställer frågan om våld i medarbetarsamtalet och utbildar chefer i frågan.

Om Unizon
Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Publicerad

Senast ändrad