Allmogevägens servicebostad

Allmogevägens servicebostad ligger vid Vallby centrum med god service och goda kommunikationer.

Hitta hit

Hitta hit

Om Allmogevägens servicebostad

Typ: Servicehus

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Vård- och omsorgsförvaltningen, Västerås stad

Allmogevägens servicebostad ligger vid Vallby centrum med god service och goda kommunikationer. Servicebostaden har 8 lägenheter, såväl ettor som tvåor.

Stödet är individuellt utformat efter var och ens behov. Personalen har god kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning. För den som behöver finns sjuksköterska.

Allmogevägens servicebostad drivs av Vård- och omsorgsförvaltningen, Västerås stad

Kontakt

Kontakta oss

Allmogevägens servicebostad

Besöksadress: Allmogevägen 3 Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Allmogevägen 3, 724 80 Västerås

Telefonnummer 021- 39 77 41, Enhetschef 021-39 15 99

kontaktcenter@vasteras.se
Hjälpte informationen på denna sida dig?