ABC 0–2 år – alla barn i centrum

De flesta föräldrar kan säkert komma på många vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni? Hur undviker vi stress? Hur kan vi förebygga konflikter?

Om verksamheten

ABC 0­–2 år är ett stöd i föräldraskapet. Det är en kurs i grupp som vänder sig till föräldrar med barn mellan 0–2 år. På träffarna pratar vi om det som börjar hända när barnet är cirka 1 år. Det är en tid när mycket kan hända i familjens liv och ett nytt vardagspussel ska lösas. Det kan handla om:

 • förskola
 • byte av föräldraledig förälder
 • arbete
 • studier
 • att barnet blir med aktivt
 • att barnet blir mer rörligt
 • att barnet får starkare vilja.

Kursen följer en manual med förklarande bilder. Två utbildade ledare är med. Föräldrarna får samtala med varandra och ledarna. Det finns möjlighet att träna hemma mellan träffarna och sedan diskutera i gruppen.

Information:

 • Det är 4 träffar på 90 minuter med möjlighet till fika.
 • Varje kurs har plats för 5 barn med en eller två föräldrar.
 • Barnen är med på träffarna.
 • Kursen finns på dag- och kvällstid.
 • Alla med barn i rätt ålder kan vara med.
 • Utbildningen är gratis.

Anmäl dig till en kurs eller för mer information kontakta:

Aline Dertavitian 021-39 88 46, aline.dertavitian@vasteras.se

Parisa Azarakhshmonfared 021-39 19 66, parisa.azarakhshmonfared@vasteras.se