Visa sökformulär

Anundshög

Jobba utomhus i en kulturhistorisk miljö!

Daglig verksamhet har en grupp som arbetar med att sköta utomhusarbete i en vacker kulturmiljö. Vi är ute i alla väder och rör på oss. Gruppen har också en minibuss som används till att hämta återvinningsmaterial och köra till Återbruket.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hålla fint på Anundshög genom att klippa gräs och kratta löv
  • röja sly och plocka upp skräp på området
  • skotta snö och sanda på vintern
  • hämta saker som ska köras till Återbruket och sorteras
  • hjälpa till att flytta möbler eller andra praktiska uppgifter
  • städa våra lokaler

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Anundshög är en företagsgrupp.

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Anundshög

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Anundshög 5

Telefonnummer: 021-39 01 33

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hitta hit

Busslinje: 24
Närmaste hållplats: Anundshög