HMC

Ett fartfyllt jobb med serviceuppgifter!

Daglig verksamhet har en grupp som är placerad på HMC (Hjälpmedelscentrum), där vi hjälper till med olika serviceuppgifter. HMC har hand om länets alla hjälpmedel.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hålla ordning på personalkök och väntrum, där vi plockar ur diskmaskiner och torkar bord
  • sortera sopor
  • förbereda och möblera om i konferensrum inför möten
  • duka kaffevagnar med kaffe och bröd som ska serveras
  • ladda olika hjälpmedel som till exempel rullstolar och gåbord samt köra elrullstolar för underhåll av hjul.
  • utföra kontorsarbeten som att fylla på papper till skrivare, göra iordning kuvert och dela ut post
  • packa upp varor som vi placerar på hyllor i förråd och hjälpa till på lagret samt köra ut hjälpmedel till lagerhyllor.

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Person sitter på huk bredvid en permobil.  

HMC är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Person öppnar ett skåp i köket. 

Hjälpmedelscentrum (HMC)

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Signalistgatan 2

Telefonnummer: 021- 39 84 79

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 3
Närmaste hållplats: Flygplatsen