ICA Maxi Erikslund

Jobba i matbutik och träffa kunder!

På ICA Maxi Erikslund har Daglig verksamhet en grupp som hjälper butiken med olika serviceuppgifter. Det är ett rörligt arbete och vi går och står mycket. Ibland får vi frågor från kunder i butiken och då hjälper vi dem tillrätta.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • plocka upp varor ur kartonger
  • ställa upp varor på hyllor, det kan vara toalettpapper, schampo, tvål eller läsk
  • fronta varor, det vill säga flytta fram varor fint på hyllorna
  • sopsortering, som att kasta kartong och plast på lagret
  • köra ut varor i butiken med hjälp av en palldragare
  • packa upp kakor och bröd på bageriet
  • panta burkar
  • torka frysdiskar
  • köksuppgifter i personalköket

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Person står vid äpplen i butiken. 

ICA Maxi Erikslund är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Person håller på med bröd i köket.

ICA Maxi Erikslund

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Traversgatan 12

Telefonnummer: 021- 39 84 62

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 3
Närmaste hållplats: Löpkranegatan