Frågor och svar

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Skolans uppgift är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå goda kunskaper och att förbereda dem för ett aktivt medborgarskap i ett digitaliserat samhälle. Här finns vanliga frågor och svar om användning av IT i Västerås kommunala förskolor och skolor.

För information om hur de fristående förskolorna och skolorna i Västerås arbetar med IT, kontakta respektive förskola eller skola.

Frågor och svar om IT i förskolan och skolan

Datorer och lärplattor, som exempelvis PC, Mac och Ipad används. Varje skola väljer vilket verktyg som passar bäst utifrån utbildningsuppdraget.

Alla elever får använda en dator eller en lärplatta i de kommunala skolorna. Från årskurs 6 får alla elever en hemlånedator. Fråga din skola hur datorer används just där.

Alla barn i de kommunala förskolorna har tillgång till lärplattor för lek och lärande.

Om datorn lämnas utan uppsikt ska den förvaras i låst utrymme och inte vara synlig från annat utrymme eller utifrån. När datorn flyttas inomhus ska den alltid fällas ihop. När datorn flyttas utomhus ska den förvaras i en väska eller liknande som skydd för till exempel regn och snö samt stötar. Datorn får inte förvaras eller användas i närhet av mat och dryck.

Elevens skolarbete finns i datorn och den behövs för arbete både i skolan och hemma. Om eleven lämnar datorn i skolan behövs säker förvaring. Datorn behöver laddas för nästa skoldag vilket enklast görs hemma.

Eleven får låna en dator av skolan så länge de går på skolan. Om eleven slutar eller byter skola ska datorn lämnas tillbaka.

Förälder eller elev anmäler stölden till polisen.

Om en dator skadas eller anmäls stulen gör skolan en undersökning om hur skadan/stölden uppkommit. Om eleven avsiktligt eller genom vårdslöshet förstört, skadat, sålt eller överlåtit datorn, beslutar rektor om utredning för att fastställa om eventuellt fortsatta åtgärder.

Eleven vänder sig till skolans IT-administratör för att få hjälp. Om datorn behöver skickas på reparation kan eleven få låna en annan dator under tiden.

Om eleven inte följer riktlinjen för användning vidtas åtgärder. Skolan utreder orsaker och genomför lämpliga åtgärder i samverkan med föräldrar. Om eleven vid upprepade tillfällen inte tar ansvar för sin användning kan användarkontot spärras

Eleven ansvarar själv för säkerhetskopiering av skolarbetet genom en molntjänst som skolan tillhandahåller.

Det är inte tillåtet att använda datorerna och skolans nätverk för att skicka meddelanden eller sprida uppgifter eller påståenden om enskilda personer som kan uppfattas som kränkande. Det är inte heller tillåtet att surfa på sidor med olämpligt eller olagligt innehåll. Det finns även webbfiler som begränsar åtkomsten till webbplatser med den typen av innehåll.

All användning av datorer i skolans nätverk kan i efterhand följas upp på individnivå. Det innebär att kommunikation, material som lagrats och e-post kan följas upp genom särskilda loggar där aktiviteter, användare och tidpunkt dokumenteras.

Som förälder är du viktig för ditt barn och du kan få goda råd via wepplatserna Surfa lugnt och Ungas integritet på nätet.

Råd till vuxna att bli mer delaktig i sitt barns användning av internet, Surfa lugnt

Om ungas integritet på nätet, Internetstiftelsen

Datorn är utrustad med de program som behövs för utbildningen. Dessa får inte spridas. Eleven kan och får installera egna program, men är då skyldig att själv skaffa giltig licens för dessa.

Ja, datorerna är utrustade med virusskydd som uppdateras kontinuerligt.

Du kan vända dig till mentor eller rektor på ditt barns skola.

Det går inte att ändra frånvaro som du lagt in för ditt barn. Kontakta ditt barns förskola eller skola så hjälper de dig att ändra frånvaron.

Det kan bero på att ditt barn har bytt skola. Det kan ta ett tag innan ditt barns nya skolplacering slår igenom i systemet. Prova igenom om några dagar.

Vänd dig till ditt barns skola för att få hjälp om ditt barn inte bytt skola.

Du behöver lägga in två tider per dag om ditt barn ska vara på fritidshemmet både före och efter skolan - en morgontid innan skolan börjar och en eftermiddagstid efter skolans slut. Läs mer om hur du gör på sidan IST Home Skola för kommunala förskolor och skolor

IST Home - Västerås (vasteras.se)

Vi har dialog med vår leverantör och det sker regelbundna förbättringar i appen. Vi rekommenderar alla användare att se till att använda senaste versionen av appen. Slå på funktionen Automatisk uppdatering av appar, i din mobil. Då vet du att du alltid använder den senaste versionen.

Nej, det finns inte just nu, men en webbversion är under utveckling.

IST Home Skola används för att ge information till vårdnadshavare och för kommunikation mellan skolan och vårdnadshavarna. Vissa skolor lägger ut information till vårdnadshavare om läxor och prov i bloggen, i IST Home Skola. Eleverna får information om sina läxor från sina lärare, både analogt och även digitalt i Haldor.