Utförare av personlig assistans enligt LSS

Här finns information för dig som är privat assistansanordnare eller egen arbetsgivare och utför personlig assistans enligt 9 § 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vill du ansöka om personlig assistans?