Gång- och cykelbana vid Vallbyleden

Nu förbättrar vi den befintliga gång- och cykelbanan vid Vallbyleden. Vi gör den bredare till fem meter och lägger sedan ny asfalt. Vi kommer också att omvandla gång- och cykelpassagen vid August Palms väg till en cykelöverfart.

Så här påverkas trafiken och närområdet

 • Vi skapar en tillfällig gång- och cykelbana på gräsmattan då den befintliga gång- och cykelbanan stängs av helt vid arbetsområdet.
 • Tänk på att visa extra hänsyn vid arbetsområdet. Cykel ska ledas.
 • I samband med att vi bygger cykelöverfarten kommer ett körfält på August Palms väg att stängas av åt gången.
 • Vi behöver ta ned några träd vid gång- och cykelbanan som annars hamnar i vägen för arbetet.
 • Visst buller kan uppstå. Vi beklagar att det kommer att vara lite stökigt under byggtiden och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Preliminär tidplan

 • Arbetet startar vecka 44.
 • Förarbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.
 • Om vädret tillåter sker asfaltering också vid årsskiftet, annars genomförs detta till våren.

Ändrad plan för arbetet

Arbetet med att trafiksäkra övergångsstället som går över Vallbyleden är uppskjutet. Vi återkommer när vi vet mer om när det kan ske.

Nyhet: Ändringar gällande arbetet med gång- och cykelbanan vid Vallbyleden

Så här fungerar en cykelöverfart

Vi värnar om cyklisterna och prioriterar cyklisternas framkomlighet. Därför skapar vi nu en cykelöverfart på cykelbanan vid korsningen mellan Vallbyleden och August Palms väg. Tidigare har vi infört cykelöverfarter vid huvudcykelstråken längs Kopparbergsvägen och Vasagatan.

 • Här ska bilister stanna för cyklist
 • Cykelöverfarterna är rödmålade och märks ut med skylten Herr Cyklarman.

Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

 • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken
 • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken väjningsplikt mot cyklister.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du cyklar över!

Om cykel i Västerås

Vad gäller vid ett övergångsställe?

 • Här har fordonstrafiken väjningsplikt mot gående.
 • Vid övergångsställen ska cyklister kliva av cykeln och leda den över vägen.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du passerar!

Karta

Karta över Vallbyleden och var arbetet kommer att genomföras.