Ändringar gällande arbetet med gång- och cykelbanan vid Vallbyleden

På grund av att vi behöver förstärka underlaget mer än vad vi först trodde behöver vi stänga av den befintliga gång- och cykelbanan vid arbetsområdet. I stället skapar vi en tillfällig gång- och cykelbana på gräsmattan. De ändrade förutsättningarna gör att arbetet med att trafiksäkra övergångsstället över Vallbyleden blir uppskjutet. Vi återkommer när vi vet mer om när det kan ske.

Vad ska förbättras?

Vi gör gång- och cykelbanan bredare till fem meter och lägger sedan ny asfalt. Vi kommer också att omvandla gång- och cykelpassagen vid August Palms väg till en cykelöverfart.

Förarbetet beräknas vara klart vid årsskiftet. Om vädret tillåter sker asfaltering också vid årsskiftet, annars genomförs detta till våren.

Mer information

Gång- och cykelbana vid Vallbyleden


Bild på leksaksklossar av en väg, några hus och träd, en stolpe med skyltar för övergångsställe och cykelöverfart. En vit pappfigur cyklar över vägen och en vit bil står och väntar på vägen.

Publicerad

Senast ändrad