Visa sökformulär

Fastighetsägarens ansvar året runt

Här kan du läsa om hur ansvaret är uppdelat mellan Västerås stad och dig som fastighetsägare. Och vad du ska tänka på under varje årstid.

Tillsammans sköter vi staden!

Västerås stad sköter om kommunala gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Västerås. Det betyder bland annat att vi snöröjer, sandar, tar upp grus och lövsopar ytorna. Det finns också ytor som sköts av trafikverket, alternativt privata samfälligheter eller vägföreningar.

Du som fastighetsägare ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. Det gäller oavsett om den kringliggande ytan sköts av Västerås stad eller annan aktör. 

Se karta över enskilda vägar

Illustration över ett bostadsområde där kommunen plogar vägen och fastighetsägaren skottar snö på trottoaren.

På vintern plogar vi kommunala gator samt gång- och cykelbanor, medan du skottar och sandar gångytan utanför din fastighet.

Varför är det viktigt?

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i vår stad. Det ska vara framkomligt, utan risk att snubbla eller halka. Och det ska vara god sikt vid infarter och korsningar för att minska risken för olyckor. Allt det här är också viktigt för att vi och andra utförare ska kunna komma fram och göra våra jobb.

Vad gör jag om jag ser brister i mitt område?

Påminn gärna dina grannar om fastighetsägarens ansvar för ett säkrare område. Om du inte får gehör kan du felanmäla fastigheter som har bristande skötsel. Felanmälan sker till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. Det gäller oavsett om den kringliggande ytan sköts av Västerås stad eller annan aktör. Bland annat ska du skotta och sanda på vintern. Men det finns en hel del annat att tänka på. Läs mer under alla rubrikerna nedan.

Året om ska du kontrollera och sköta om din växtlighet så att det finns god sikt och framkomlighet för förbipasserande. Grenar får inte skymma sikten, växa ut i trottoaren och hindra eller utgöra någon risk för förbipasserande. Tänk också på att gatubelysning, skyltar eller annan utrustning i området måste vara synliga och framkomliga.

 • Häckar eller staket ska alltid vara innanför din tomtgräns. Du får ha grenar som går utanför din tomt. Men bara om de är på rätt höjd så att det går att passera fritt under grenarna. Vid en gångbana eller trottoar måste det finnas en fri höjd på minst 2,5 meter. Gäller det en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter. Vid en körbana gäller minst 4,6 meter fri höjd.
 • Har du en infart mot en gata? Då behöver det finnas en sikttriangel om 2,5 meter åt varje håll och in på din tomt. Här får växterna inte vara högre än 80 centimeter.
 • Har du en hörntomt vid en cykelbana eller körväg? Vid hörnet behöver det finnas en sikttriangel om 10 meter åt varje håll. Även här får växterna inte vara högre än 80 centimeter.

 

Illustrationen visar en infart med en parkerad bil. På gatan kör en motorcyklist.

Beskär dina träd och buskar för att skapa en sikttriangel. Då kan du och andra trafikanter lättare se varandra. En god sikt vid din infart kan förhindra att det sker olyckor.

 • Skotta och sanda. På vintern ska du skotta och sanda på trottoar, gångbana och gata som finns inom 1,5 meter utanför din fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på gatan. Skotta upp ett hål i snövallen så att du kan få din post, och så att det går att hämta dina sopor. Du kan hämta grus gratis på Återbruken.
 • Håll rent och snyggt. Plocka upp skräp och förvara inga saker utanför din fastighet.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena. Dina soptunnor, eller så kallade avfallskärl, ska stå med hjulen mot huset och vid fastighetsgränsen. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Se till att de inte står på trottoaren och att locken är ordentligt stängda. Det ska vara minst 50 centimeter fritt utrymme runt om varje tunna, annars kan de fastna vid tömning. Det ska också vara skottat och sandat framför tunnorna. 
 • Kör inte på tomgång. En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att skona miljön.
 • Håll tak och hängrännor fria från is och snö. Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.
 • Rensa vid gatubrunnen. Ta bort snö och is från gatubrunnen så att smältvattnet kan rinna undan.
 • Kör inte på tomgång. En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att skona miljön.


Illustration över ett bostadsområde där fastighetsägaren skottar snö på trottoaren, ett barn gör en snögubbe och det finns ett fågelbord.

Tänk på att använda fågelbord eller fröautomater för småfåglar. Då undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

 • Ta bort sand och grus. Se gärna till att sopa ut grus och sand från gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet innan vi sopar gatorna på våren.
 • Eldning av trädgårdsavfall. Om du bor inom ett detaljplanerat område får du elda trädgårdsavfall under vecka 16-18. Men bara om det inte stör grannarna. Lämna helst trädgårdsavfallet på något av återbruken.
 • Håll rent och snyggt. Plocka upp skräp och förvara inga saker utanför din fastighet.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena. Dina soptunnor, eller så kallade avfallskärl, ska stå med hjulen mot huset och vid fastighetsgränsen. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Se till att de inte står på trottoaren och att locken är ordentligt stängda. Det ska vara minst 50 centimeter fritt utrymme runt om varje tunna, annars kan de fastna vid tömning.
 • Tvätta inte bilen hemma. Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen förs det orenat ut i Mälaren som vi använder som dricksvattentäkt. Åk istället till en biltvätt med en godkänd reningsutrustning.
 • Låt inte fåglar bygga bo. Kråkfåglar, duvor och måsar stör och skräpar ner. Sätt upp nät så att de inte kan bygga bon på olämpliga ställen.
 • Rensa ogräs. På sommaren ska du rensa ogräs och mossa på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.
 • Kör inte på tomgång. En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att skona miljön.
Illustrationen visar en person som sopar grus på trottoaren och ner på gatan. En annan person står vid en tunna och eldar trädgårdsavfall.

Du får sopa bort grus och sand utanför din tomt innan vi sopar gatorna på våren. Om du bor inom ett detaljplanerat område får du elda trädgårdsavfall under vecka 16-18. Men lämna helst trädgårdsavfallet på något av återbruken.

 • Kratta upp löven. På hösten ska du kratta upp löv på
  gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.
 • Eldning av trädgårdsavfall. Om du bor inom ett detaljplanerat område får du elda trädgårdsavfall under vecka 40-42. Men bara om det inte stör grannarna. Lämna helst trädgårdsavfallet på något av återbruken.
 • Håll rent och snyggt. Plocka upp skräp och förvara inga saker utanför din fastighet.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena. Dina soptunnor, eller så kallade avfallskärl, ska stå med hjulen mot huset och vid fastighetsgränsen. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Se till att de inte står på trottoaren och att locken är ordentligt stängda. Det ska vara minst 50 centimeter fritt utrymme runt om varje tunna, annars kan de fastna vid tömning.
 • Tvätta inte bilen hemma. Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen förs det orenat ut i Mälaren som vi använder som dricksvattentäkt. Åk istället till en biltvätt med en godkänd reningsutrustning.
 • Rensa vid gatubrunnen. Ta bort löv och skräp från gatubrunnen så att regnvatten kan rinna undan.
 • Kör inte på tomgång. En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att skona miljön.

 

En man krattar löv på hösten.

Kratta utanför din tomt samt ta bort löv och kvistar från gatubrunnen så att regnvatten kan rinna undan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås