Visa sökformulär

Gator och växtlighet

Det krävs en del planering för hur vi hanterar skötseln av vår stad. Här har vi samlat information om vilka rutiner Västerås stad har för skötsel av gator och växtlighet.

Potthål och vägskador

Våra entreprenörer kontrollerar dagligen det kommunala vägnätet. Du kan hjälpa till genom att felanmäla vägskador. Antingen via appen Tryggare Västerås eller till Kontaktcenter. Vägskadorna är många och tyvärr har vi inte möjlighet att laga alla omedelbart. Inrapporterade potthål som innebär en uppenbar fara för trafiksäkerheten åtgärdas inom tre arbetsdagar. För större skador sker val av åtgärd och åtgärdstid i varje enskilt fall utifrån skadans karaktär.

Kontrollera först att gatan inte ägs av Trafikverket eller är enskild. Om gatans namn är ett nummer tillhör den Trafikverket.

Felanmäl brister på Trafikverkets vägarlänk till annan webbplats

Se vilka vägar som är enskilda

Felanmäl potthål på kommunala gator

Träd och buskar

Intill gång-och cykelbanor och vägar ska inte träd och buskar skymma sikt eller hänga ut över tomtgräns. För allas framkomlighet har du som fastighetsägare ett ansvar att klippa din häck och dina träd. Kommunen ser till allmänhetens ytor sköts enligt samma standard.

Information om ditt ansvar som fastighetsägare

Gräs klipps med olika intervall beroende på vad ytan används till. Detsamma gäller buskar och träd. Upplever du att något inte står rätt till kan du felanmäla det till oss.

Felanmäl träd och buskar

Vill du ta ner ett träd på kommunal mark?

Staden tar generellt inte ner friska träd. Vid en bedömning på om trädet ska tas ner tar man hänsyn till:

 • Trädets betydelse för området som helhet.
 • Trädets ekologiska och estetiska värden.
 • Om de boendes fastighet eller tomt påverkas negativt av trädet/na.
 • Trädets kondition.

Vi tar inte ner träd för:

 • Att löv eller kottar från kommunens träd blåser in på tomtmark.
 • Att ett träd skuggar tomten.
 • Att de står i vägen för parabolantenn eller utsikt.

Om det ändå finns grund till att ta ner trädet kan du kontakta Kontaktcenter via mejl eller telefon. Kontaktkort finner du längst ner på sidan.

Städning

Gator och parker i de centrala delarna av Västerås (innanför cityringen) samt Djäkneberget, Lögarängen och Östra hamnen städas före klockan 10 varje dag. Glaskross som anmäls dagtid plockas alltid upp omgående, om det uppkommer under kvällar och nätter tas det upp dagen därpå.

Papperskorgar

I Västerås tätort finns cirka 1300 papperskorgar. De som finns placerade i centrum töms varje dag. Resterande papperskorgar töms med olika intervall beroende på placering. Upplever du att tömningen sker för sällan är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter.

Gatusopning

Schemat för årets sandupptagning

Tre gånger om året städas körbanor och gång- och cykelvägar med sopmaskin. Det sker:

 • Under våren när vintersanden sopas upp.
 • Under sommaren i juni-juli när sommarsopningen genomförs.
 • Under hösten då nedfallna löv sopas upp.

Klotter

Klotter med rasistiska, sexuella eller kränkande ord tas bort direkt. Annat klotter saneras vid rondering. Rondering innebär att vi har personal som kontrollerar allmänna ytor under bestämda tidsintervall. I centrum görs detta varje dag, dock är det mycket klotter och vi arbetar så snabbt vi kan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus på Naturskolan Asköviken

  Ta med dig fikakorgen och gör en utflykt till Askövikens sensommarnatur. Du kan följa med Naturskolans guider ut i hagmarken för att titta på småkryp och växter. Du kan också håva i bäcken och undersök vilka som bor där.

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

Nytt i Västerås

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

 • Rapporter från förskole- och skolenkäter 2020

  Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Rapporterna och resultaten från årets förskole- och skolenkäter är nu tillgängliga.

 • Rapport från förskoleenkäter 2020

  I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan, och nöjdheten har ökat något sedan förra året. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?