Visa sökformulär

Lotteri

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar ansöka om tillstånd för att sälja lotter. För vissa typer av lotterier söker du tillstånd hos kommunen och för andra typer söker du tillstånd hos Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri och då behöver du oftast ett tillstånd. Om ett arrangemang avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att svara på kunskapsfrågor eller klara en hinderbana på tid) är det en tävling.

När behöver du inte tillstånd?

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

 • Lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp.
 • Värdet av högsta vinsten får högst vara högst 1/6 prisbasbelopp.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Lotterier som kräver tillstånd

Från och med 2019 får kommuner godkänna så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen ansvarar för all annan licensgivning. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst storlek på vinst och omsättning.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

I Västerås är det kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som ansvarar för lotteritillstånd och lotteri­registreringar inom Västerås kommun. Ansökan görs via e-tjänsten nedan. Länsstyrelsen ger tillstånd för lotterier och spel där flera kommuner i länet ingår.

Vem kan ansökan om tillstånd?

Tänk på att lotteriet inte får tillhandahållas online, eller via en fast försäljningsplats, som exempelvis lottkiosker på torg eller affärsgator, lottstånd och automater i varuhus och affärslokaler. Då behövs tillstånd från spelinspektionen.

Hur länge gäller ett tillstånd?

Du kan ansöka om att arrangera flera lotterier av samma typ under en specifik period. Som exempel så kan en förening som vill sälja 50/50 lotter med vinstdragning varannan månad ansöka om att göra det i ett år istället för att skicka en separat ansökan varje gång. Ska du genomföra flera olika typer av lotterier så krävs dock en ansökan för varje lotterityp.

Lotteriföreståndare

Den förening som ansöker om lotteritillstånd måste ha en utsedd lotteriföreståndare. Lotteriföreståndarens uppgift är att ansvara för föreningens lotterier och se till att dessa sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med de föreskrifter, villkor och bestämmelser som finns. Det innebär bland annat att lotteriföreståndaren har en skyldighet att se till så alla personer som är inblandade i lotteriförsäljningen får information om vilka bestämmelser som gäller.

Lotterikontrollant

I och med att lotteriansökan godkänns så kommer föreningen att bli tilldelade en lotterikontrollant. Kontrollanten ska bli informerad om alla detaljer kring lotteriet. Tänk på att kontrollanten även kan användas som ett bollplank vid eventuell frågor.

Redovisning av lotteriets resultat

Senaste två månader efter sista försäljningsdag så ska föreningens lotteriföreståndare skicka in en ekonomisk redovisning över lotteriverksamheten. Redovisningen skickas in digitalt via e-tjänsten nedan.

Avgifter för tillstånd och kontroll

Din förening ska betala en summa på 300 kronor plus administrativ avgift för lotteritillståndet. Ni ska också betala ett arvode till kontrollanten för dens arbetsinsats. Arvodet är tre (3) procent av den planerade sammanlagda insatsen på det startade lotteriet.

Kontakta oss

Marie Sandersson Bergwall

Idrottsstrateg

Telefonnummer 021-39 12 84

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås blir värdstad för SM-veckan 2024

  Nu är det klart! Västerås ska för första gången vara värdstad för SM-veckan. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att erbjuda Västerås värdskapet för SM-veckan sommar 2024 och nu har kommunstyrelsen beslutat i frågan.

 • De fick elitidrottsstipendiet för 2020

  Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier. Stipendiet för 2020 delades ut måndagen den 20 september.