Utbildningar för idrottsföreningar

Här hittar du utbildningar som är särskilt anpassade för idrottsföreningar.

Jämställd idrott fri från våld

Jämställd idrott fri från våld är en utbildning som bygger på metoden mentorer i våldsprevention, MVP, en forskningsbaserad metod för att förebygga och stoppa våld. Utbildningen är anpassad till idrottsföreningar i ett samarbete mellan Västerås stad, RF-SISU Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland.

Det långsiktiga visionen för det våldsförebyggande arbetet är ett jämställt samhälle fritt från våld. ​En sådan förändring kan ingen enskild aktör få till på egen hand utan kan bara nås om förändringsarbetet sker på många arenor samtidigt. Där är idrottsrörelsen en betydelsefull och viktig arena av flera skäl.

Genom utbildningen Jämställd idrott fri från våld får idrottsföreningen möjlighet att utvecklas inom inkludering och jämställdhet, våldsförebyggande arbete och ledarskap. Efter utbildningen har ni fått ökad kunskap inom dessa områden och även identifierat vad och hur ni behöver jobba vidare internt i föreningen. Genom ett aktivt arbete med att skapa en jämställd, inkluderande och trygg idrottsmiljö främjar ni ett livslångt idrottande i er förening.

 • Utbildningen genomförs vid två tillfällen à 4 timmar, alternativt under en heldag. Mellan eller efter tillfällena behöver deltagarna avsätta tid för egen reflektion.
 • Utbildningen vänder sig till dig som är ledare, styrelsemedlem och/eller äldre förebild i idrottsföreningar i Västmanland. Rekommenderat antal deltagare per utbildning är 8–18 personer. Det kan antingen vara från en och samma förening eller från flera olika.
 • Utbildningen finns tillgänglig för idrottsföreningar i hela Västmanland.

Tillfälle 1:

 • Att leda förändringsarbete​
 • Vad är problemet och varför idrotten?​
 • Vad är våld?​
 • Sexualiserat våld och samtycke

Tillfälle 2:

 • Normer och konsekvenser​
 • Åskådaransats och ledarskap​
 • Vinster med fördjupad värdegrundskompetens​
 • Workshop: Vad blir föreningens nästa steg?

För intresseanmälan till utbildningen MVP Idrott, kontakta Marie Sandersson Bergwall, marie2.sandersson.bergwall@vasteras.se

I filmen möter du ledare och aktiva från Västerås Fight Club och BK Rapid. Tryck på T:et om du vill se undertexter på vad de säger.