Botaniska trädgården

I centrum av Västerås mellan Rudbeckianska skolan och Stadsbiblioteket ligger Sveriges äldsta gymnasieträdgård. Här har tusentals elever sedan 1700-talets senare hälft inhämtat kunskap och kopplat av.

Om anläggningen

Typ: Park

Ursprunget till trädgården var från början en kålgård, belägen något söderut där Biskopsgatan ligger idag. Trädgården ödelades 1714 av en brand och låg därefter orörd till mitten av 1700-talet då en av Linnés lärjungar, lektor Carlbaum, anlade en Hortus botanicus.

I början av 1900-talet utvecklades trädgården till en högklassisk botanisk trädgård, bland annat med hjälp av professor Rutger Sernander. Sitt nuvarande utseende fick den i samband med biblioteksbygget och tillbyggnaden av Rudbeckianska skolan.

Felanmälan

Gör felanmälan

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit