Djäkneberget

En populär naturpark med utsikt över staden som skapades under slutet av 1800-talet

Om Djäkneberget

Kaptenen och lektorn vid läroverket, Sam Lidman skapade naturparken med sina 500 inskriptioner i stenar, små paviljonger och bevarade stigsystem.

Djäkneberget är ett populärt parkområde för bland annat rekreation, nationaldagsfirande och restaurangbesök. Området karaktäriseras som en naturpark med grönytor, träd, buskar, stigar och lekpark. Här finns cirka 500 stenmonument med inskriptioner samt utsiktsplatser med bänkar och paviljonger.

Parken skapades 1862-1895 av lektorn och före detta kaptenen Sam Lidman som promenad- och samlingsplats för Västerås stads invånare.

Djäknebergets park har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som en av Sveriges tidigaste offentliga naturalika parker. Parken berättar om det parkideal som gör sig gällande under mitten av 1800-talet där den nordiska naturen är utgångspunkt. Parken har i stort sett en bevarad ursprunglig utformning med gångvägar, vegetation, stenmonument och dess inskriptioner

Tidigare hade elever vid stadens gymnasium, så kallade djäknar, haft en tradition att fira valborgsmässoafton på platsen sedan 1700-talet. Parken har även fungerat som övningsplats för Västerås frivilliga skarpskytteförening.

Som stadsarkitekt ritade Erik Hahr många av Västerås offentliga byggnader under början av 1900-talet däribland vattentornet på Djäkneberget. Redan i slutet av 1800-talet byggdes två högvattenreservoarer på Djäkneberget, kallade Vattenborgen. Efter att de stängdes 1917 har de använts som badbassäng och av en skytteförening. Den ena av dem finns bevarad idag.

Men 1934 byggdes ett nytt vattentorn på platsen. Det är det tolvsidiga vattentornet med fasader i rödviolett handslaget tegel.

Ljudvandring om Djäkneberget
Djäkneberget är en älskad plats som har mycket att berätta för den som vill lyssna. Västerås stad har en ljudvandring om Djäkneberget. Du hittar den i appen Västeråsguide som går att ladda ner kostnadsfritt till telefonen. Appen finns i Appstore och Gooogle play. I den här ljudvandringen får du höra om bergets historia och folkliv. Du träffar även många västeråsare som har egna minnen och en relation till berget.

Länk för att ladda ner appen Västeråsguide till telefonen

Svartvit bild över ingraverad sten på Djäknebergets utsiksplats.

Djäkneberget, början av 1900-talet. Foto: Vykort, Ernst Blom, Västerås stadsarkiv.

Svartvit bild med massor av människor samlade för att se soldaterna stå uppradade på Djäkneberget.

1940-talets Djäkneberget. Foto: Arvid Ridner, Västerås stadsarkiv.

Skogsglänta med nakna träd en höstdag på Djäkneberget.

Djäkneberget, 2020. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum.

Bild med större rest sten med ingravering. Utsikt med blå himmel över Västerås hustak en höstdag.

Djäkneberget, 2020. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?