Lillån

Dagens Munkgata var Lillån

Om Lillån

Här där Fiskartorget idag möter Munkgatan delade sig Svartån. Istället för dagens gata fanns här en smal å, Lillån, som slingrade sig fram genom södra delarna av staden och rann ut i Mälaren ungefär där silon är i dag. Lillån lades igen etappvis med början 1903 och försvann helt under 1910-talet.

Vid Fiskartorget fanns en bro över Lillån vilket syns på akvarellen av Carl Flodin från 1890 här nedan. På teckningen ser man hörnhuset Stora Westmannia och nuvarande Erik Hahrs gata norrut. På en bild tagen österut från bron vid Fiskartorget, är den närmaste bron i bilden där Vasagatan möter ån.

Från början låg alltså stadshuset här intill på en ö och på kartan från 1904 kan man se hur ån ännu flyter fram. På ett fotografi nedan ser man hur idylliskt det såg ut längs med ån, men verkligheten var en annan. I protokoll kan man läsa att allmänheten klagade på att ån luktade illa och var skräpig. Flera små industrier längs med ån släppte ut avloppsvatten och gjorde att den blev förorenad. Det gjorde att man beslutade att fylla igen och kulvertera hela ån.

Svartvit bild av Lillån öster ut, med Västerås byggnader på båda sidor av ån.

Lillån österut. Foto: Västerås stadsarkiv

Svartvit bild av Lillån öster ut, med Västerås byggnader på båda sidor av ån.

Lillån österut. Foto: Arvid Ridner, Västerås stadsarkiv

Akvarellmålning av ån längsmed Eric Harz gata.

Akvarell av Carl Flodin. Foto: Västerås stadsarkiv

Karta över Lillån från 1904

Karta över Lillån från 1904. Foto: Västerås stadsarkiv

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?